Pörssitiedote

Tulikivi Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen liputusilmoitus

23.8.2023

Tulikivi Oyj on 22.8.2023 vastaanottanut Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:lta arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:n osuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on laskenut alle 5 prosentin rajan.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:n omistus laski 22.8.2023 tehtyjen kauppojen seurauksena 2 990 000 osakkeeseen eli 4,99 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 2,32 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä. Edellisessä liputuksessa 21.10.2013 Keskinäinen Työeläkevakuutus Elo:n omistus oli 4 545 454 osaketta eli 7,59 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 3,52 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä.

 

Tulikivi Oyj

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com