Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus 1-6/2023

18.8.2023

Viennin kannattava kasvu jatkui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 13,3 Me (12,2 Me 4-6/2022) ja liikevaihto oli katsauskaudella 26,4 Me (20,6 Me 1-6/2022).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä 2,3 (1,7) ja liiketulos oli katsauskaudella 3,6 (2,0) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 2,2 (1,4) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 3,3 (1,5) Me.
– Omavaraisuusaste oli 44,6 % (33,6 %) katsauskauden päättyessä.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 13,9 (11,3) Me.
– Suomussalmen talkkiprojekti on edennyt hyvin
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

 

Avainluvut
 1-6/23  1-6/22 Muutos,
%
 1-12/22 4-6/23 4-6/22 Muutos,
%
Liikevaihto, Me 26,4 20,6 28,1 44,3 13,3 12,2 9,5
Liiketulos, Me 3,6 2,0 81,3 4,7 2,3 1,7 34,8
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 3,6 2,0 81,3 4,7 2,3 1,7 34,8
Tulos ennen veroja, Me 3,3 1,5 111,9 4,1 2,2 1,4 62,9
Katsauskauden laaja tulos, Me 2,4 1,7 43,4 4,9 1,6 1,6 5,6
Osakekohtainen tulos, e 0,04 0,03 0,08 0,03 0,03
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 1,8 2,2 6,3 2,5 1,6
Vertailukelpoinen liiketulos, % 13,7 9,7 10,6 17,5 14,2
Omavaraisuusaste, % 44,6 33,6 39,0
Nettovelkaantumisaste, % 63,7 104,9 72,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 27,2 17,7 19,7

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä ja se kohdistui Keski-Euroopan vientiin. Lämmityssesongin korkeat lämmitysenergian hinnat ja epävarmuus energian saatavuudesta sekä kotien huoltovarmuudesta lisäsivät kuluttajien kiinnostusta tulisijoihin vaikuttaen katsauskauden toimituksiin.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 11,3 (14,3) miljoonaa euroa, ja kysyntää tuki uusi kompakti Jero-tulisijamallisto. Kotimaan kysyntä oli aiempaa alhaisemmalla tasolla haasteellisen taloudellisen toimintaympäristön vuoksi. Yhtiön tilauskanta säilyi hyvällä tasolla, ja oli katsauskauden päättyessä 13,9 (11,3) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kannattavuus parani liikevaihdon kasvun, myynninjakauman ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Keski-Euroopassa jatkettiin myynti- ja koulutustoimenpiteitä jakeluverkoston laajentamiseksi niin Tulikivi- kuin Kermansavi-tulisijoille. Toimenpiteiden painopiste oli uudessa Jero-mallistossa. Tuotteissa on yhdistetty varaavan tulisijan tekniikka kamiinoiden kompaktiin kokoon ja moderniin muotoiluun. Helposti asennettava ja hintaluokaltaan edullinen Jero-mallisto sai huhtikuussa Leipzigin kansainvälisillä messuilla erinomaisen vastaanoton. Keski-Euroopassa kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja malliston avulla on mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä.

Suomussalmen talkkiprojektin toteutettavuusselvitys eteni myönteisesti alkuvuoden aikana Metso Oyj:n tekemien rikastus- sekä suodatuskokeiden ja rikastamon esisuunnittelun myötä. Tuotantomittakaavan prosessin simuloinnin perusteella Haaposen talkkimalmista voidaan tuottaa hyvälaatuista talkkirikastetta hyvällä saannilla. Rikastuskokeista saadusta talkkirikasteesta valmistettiin suihkujauhettuja talkkituotteita. Rikastetta jauhettiin kolmeen eri hienouteen, joiden keskiraekoot vaihtelivat noin 2,5 mikronista 5 mikroniin. Jauhetun tuotteen vaaleus kohosi odotetusti hienouden mukana ja talkki säilytti levymäisyytensä. Levymäisyys on haluttu ominaisuus ennen kaikkea talkin kasvavissa käyttösovelluksissa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) vaatimia selvitystöitä täydennettiin kesän aikana. YVA-selostus on tarkoitus toimittaa yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle tämän vuoden syksyllä. Kokonaisuudessaan hankkeen toteutettavuusselvityksen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555