Yleinen

Selvitys Haaposen talkkiesiintymän geologiasta ja geotekniikasta sekä mineraalin käytettävyydestä valittujen tuotteiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa

22.3.2022

Hankkeessa valmistellaan Suomussalmen Haaposen alueen talkkiesiintymän teollista hyödyntämistä. Tähän liittyen on esiintymästä vuonna 2018 valmistunut JORC-selvitys, jonka perusteella voidaan katsoa esiintymän olevan kannattavasti hyödynnettävissä. Tässä hankkeessa määritetään mineraalianalyysien perusteella esiintymän materiaalille sopiva tuoteportfolio ja testataan ko. tuotteiden soveltuvuus teollisen mittakaavan tuotantoon. Lisäksi täydennetään JORC-selvitystä lisäkairauksin ja analyysein. joiden tarkoituksena on täydentää ja yksinkertaistaa 3d-kaivosmallia ja selvittää esiintymän ulkopuolisen kallioperän koostumusta ja rakennetta tulevaa kaivossuunnittelua silmällä pitäen. Edelleen hankkeessa selvitetään tulevan kaivoksen
logistiikkaa.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Tulikivi Oyj:n esittämän hankesuunnitelman mukaiseen hankkeeseen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta 282328 €.

Hanke toteutetaan Suomussalmen kunnassa ja avustus on myönnetty Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke toteutetaan 30.6.2023 mennessä.

Hankkeen EURA2014-hankekoodi on A7864.