Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2021

4.3.2022

Liikevaihto kasvoi, liiketulos parani selvästi ja tilauskanta vahvistui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,4 Me (9,1 Me 10-12/2020) ja liikevaihto vuonna 2021 oli 33,5 Me (29,2 Me 1-12/2020).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (0,6) Me ja liiketulos vuonna 2021 oli 2,7 (1,2) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,5 (0,4) Me ja tulos ennen veroja vuonna 2021 oli 2,1 (0,4) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,2 (1,1) Me ja tilikaudella 3,0 (2,6) Me.
– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 6,3 (3,2) Me.
– Venäjän tilanteen epävarmuuden ei arvioida vaikuttavan merkittävästi kokonaiskysyntään.
– Tulikiven Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitys (feasibility study) etenee.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna.

 

Avainluvut, Me

1-12/21 1-12/20 Muutos, % 10-12/21 10-12/20 Muutos, %
Liikevaihto, Me 33,5 29,2 14,9 9,4 9,1 3,8
Liiketulos, Me 2,7 1,2 130,3 0,6 0,6 8,3
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 2,7 1,2 130,3 0,6 0,6 8,3
Tulos ennen veroja, Me 2,1 0,4 472,3 0,5 0,4 21,3
Katsauskauden laaja tulos, Me 1,7 0,2 808,7 0,4 0,3 40,2
Osakekohtainen tulos, e 0,03 0,00 0,01 0,00
Liiketoiminnan nettorahavirta 3,0 2,6 1,2 1,1
Omavaraisuusaste, % 29,4 24,6
Nettovelkaantumisaste, % 142,9 175,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,6 5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Yhtiön tilausvirta kasvoi 10 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä, ja oli 9,5 (8,6) miljoonaa euroa. Erityisen vahvaa oli Karelia- ja Pielinen -mallistojen kysyntä Keski-Euroopassa ja Suomessa. Covid-19-pandemia on lisännyt kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa. Voimakkaasti kohonneet lämmitysenergian hinnat lisäsivät kuluttajien kiinnostusta tulisijojen hankintaan.

Myynnin kasvun taustalla oli myös onnistuminen digitaalisen myynnin kehittämisessä, uudistettu saneerauskonsepti, sekä jakelukanavien suoraviivaistaminen joillakin vientimarkkinoilla. Yhtiön tilauskanta kasvoi merkittävästi, ja oli katsauskauden päättyessä 6,3 (3,2) miljoonaa euroa.

Vaikka teräksen, ostokomponenttien ja energian hinnat ovat kohonneet voimakkaasti vuoden 2021 aikana, liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen. Loppuvuoden haastavasta komponentti- ja logistiikkatilanteesta johtuen toimituksia siirrettiin alkuvuodelle 2022.

Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä lanseerattiin Karelia-mallistoon keraamiset värivaihtoehdot ja 80 prosenttisesti kierrätysmateriaalin pohjautuva Kermansavi-mallisto.  Molempien mallistojen muotoilu ja käyttöominaisuudet on suunniteltu niin koti- kuin vientimarkkinoiden asiakkaita silmällä pitäen.

Uusien mallistojen myötä kaikki Tulikiven mallistot täyttävät 1.1.2022 voimaan tulleen EU:n Ekosuunnitteludirektiivin säätämät päästönormit. Tuotteiden vaatimusten mukaisuus on testattu akkreditoidussa RRF:n (Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH) testilaitoksessa Saksassa. Uudet keraamiset mallistot vahvistavat Tulikiven markkina-asemaa kotimaassa ja laajentavat potentiaalista asiakaskuntaa vientimarkkinoilla.

Tulikivi on vuoden aikana edennyt Suomussalmen talkkihankkeen toteuttavuusselvityksessä (feasibility study), jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudelliset kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Neljännellä vuosineljänneksellä tehtiin kalliomekaanisia tutkimuksia suunnitelmien ja YVA-menettelyn (ympäristövaikutusten arviointi) vaatimia tutkimustöitä.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2021