Pörssitiedote

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2011

10.2.2012

Tulikivi Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate
Governance Statement) vuodelta 2011 on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteeessa www.tulikivi.com/Konserni/Konsernin hallinto ja johto.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
– Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0403 063 100 , www.tulikivi.com
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Liite: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Jakelu: – NASDAQ OMX Helsinki Oy, – Keskeiset tiedotusvälineet