Pörssitiedote

Suomussalmen talkkiesiintymän JORC-selvitys laajenee 12 miljoonaan tonniin

21.12.2018

Tulikivi tilasi helmikuussa 2018 Geologian Tutkimuskeskukselta JORC-koodiston mukaisen selvitystyön Suomussalmen Haaposen talkkiesiintymästä. Syyskuussa 2018 Tulikivi tiedotti tekevänsä lisäkairauksia ja -tutkimuksia selvitystyön loppuunsaattamiseksi. Nämä tutkimustyöt on saatu viime viikkojen aikana päätökseen.

Tehtyjen lisätutkimusten ansiosta JORC-selvityksen arvioidaan nyt laajenevan kattamaan noin 12 miljoonan tonnia Suomussalmen talkkivarannoista aiemmin arvioidun noin 6 miljoonan tonnin sijaan. Kairaukset osoittivat esiintymän olevan pinta-alaltaan aiemmin arvioitua suuremman ja jatkuvan laadultaan sekä volyymiltaan yhtenäisenä nyt tutkittuun sadan metrin syvyyteen saakka.

Lisäkairanäytteistä tehtävät GTK:n laboratoriotyöt ovat parhaillaan käynnissä ja niistä tehtävien raporttien arvioidaan valmistuvan alkuvuonna 2019.

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen: ”Tehtyjen lisätutkimusten ansiosta Suomussalmen esiintymän tutkittu JORC-selvityksen kattavuus laajenee merkittävästi.  Tulokset vahvistavat käsitystämme esiintymän laadukkuudesta”.TULIKIVI OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555