Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2016

8.2.2017

Kannattavuus parani ja kotimaan liikevaihto kasvoi

– Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 8,5 Me (9,0 Me 10-12/2015), liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,1 (0,1) Me ja tulos ennen veroja -0,3 (-0,3) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 30,5 Me (32,0 Me 1-12/2015), liiketulos
oli -1,4 (-2,9) Me ja tulos ennen veroja -2,1 (-3,9) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli tilikaudella 2,0 (0,8) Me.
– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,2 (3,9) Me.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.

Tiivistelmä tilinpäätöstiedotteesta 1-12/2016. Tilinpäätöstiedote kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut, Me
01-12/2016 01-12/2015
Muutos, %
10-12/2016 10-12/2015
Muutos, %
Liikevaihto, Me
30,5 32,0 -4,6 8,5 9,0 -4,6
Liiketulos, Me
-1,4 -2,9 53,5 -0,1 0,1 -230,9
Tulos ennen veroja, Me
-2,1 -3,9 45,4 -0,3 -0,3 -21,8
Katsauskauden laaja tulos, Me
-2,0 -3,8 46,2 -0,4 -0,2 -58,7
Osakekohtainen tulos, e
-0,03 -0,06 0,00 0,00
Liiketoiminnan nettorahavirta
2,0 0,8 2,1 0,7
Omavaraisuusaste, %
33,4 36,9
Nettovelkaantumisaste, %
125,0 113,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %
-4,3 -7,7 -0,3 0,4
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Tulikivi-tuotteiden myynti kasvoi vuonna 2016 kotimaassa. Pientalojen rakentamisen elpymisen sekä syventyneen talotehdasyhteistyön ansiosta kasvanut markkinaosuus tukivat tulisijojen myyntiä kotimaassa.

Tulisijojen kotimaan markkinatilanne jatkuu kuitenkin haastavana verrattuna tulisijamarkkinan huippuvuosiin, johtuen pientalojen rakentamisen edelleen alhaisesta tasosta, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.

Kotimaassa pääkaupunkiseudun myynnin tehostamiseksi on rekrytoitu lisähenkilöstöä ammattilais- ja kuluttajamyyntiin. Tehtyjen panostusten myötä tilausvirta kasvoi erityisesti saunatuotteissa ja sisustuskivissä.

Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne jatkui verrattain heikkona koko syksyn. Myös viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto Ranskan ja Saksan tulisijaviennistä oli huomattavasti edellistä vuotta heikompi. Parantuneesta taloustilanteesta ja rakentamisen lisääntymisestä huolimatta tulisijamarkkinoilla ei ole havaittavissa vielä selkeää käännettä parempaan. Viennissä myynnin tehostamistoimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti Saksaan ja Ranskaan. Myynnin tehostamistoimien tavoitteena on vahvistaa Tulikiven asemaa nykyisten jälleenmyyjien myyntivalikoimassa sekä löytää tarvittaessa uusia jälleenmyyjiä.

Venäjällä liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaikissa tuoteryhmissä.

Yhtiö esittelee helmikuussa uuden vuolukivimalliston Belgiassa Batibouw-messuilla. Mallisto pohjautuu uudenlaiseen vuolukiven pintakäsittelyyn ja laadukkaaseen muotoiluun. Samalla yhtiö investoi noin 0,5 Me edistykselliseen pintakäsittelylaitteistoon.

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 8,4 (8,2) miljoonaa euroa. Suomessa tilausvirta kasvoi. Viennissä tilausvirta laski Ranskasta ja Saksasta.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Viime vuonna toteutettujen rakenteellisten tehostamistoimien ansiosta yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 1,5 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Vaikka toimintaympäristö viennissä säilynee haasteellisena edelleen vuonna 2017, liikevaihdon laskun arvioidaan päättyvän myynnin tehostamistoimien ja uuden vuolukivitulisijamalliston ansiosta. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2017 rakenteellisten säästöjen ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2016