Osavuosikatsaus

Tulikivi Oyj osavuosikatsaus 1-9/2016

27.10.2016

Liikevaihto edellisen vuoden tasolla, toiminnan tehostaminen etenee suunnitelmien mukaisesti

– Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 7,7 Me (8,3 Me 7-9/2015), liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,1 (0,3) Me ja tulos ennen veroja -0,1 (0,0) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 21,9 Me (23,0 Me 1-9/2015), liiketulos oli -1,2 (-3,0) Me ja tulos ennen veroja -1,8 (-3,6) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,3 (1,1) Me ja katsauskaudella -0,1 (0,1).
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,2 (4,3) Me.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-9/2016. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut 1-9/
2016
 1-9/
2015
Muutos,
%
 1-12/
2015
 7-9/
2016
 7-9/
2015
Liikevaihto, Me 21,9 23,0 -4,6 32,0 7,7 8,3
Liiketulos, Me -1,2 -3,0 59,0 -2,9 0,1 0,3
Tulos ennen veroja, Me -1,8 -3,6 50,5 -3,9 -0,1 0,0
Katsauskauden laaja tulos, Me -1,8 -3,5 49,6 -3,8 -0,1 0,0
Osakekohtainen tulos, e -0,03 -0,06 -0,06 0,00 0,00
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me -0,1 0,1 0,8 0,3 1,1
Omavaraisuusaste, % 33,1 35,6 36,9
Nettovelkaantumisaste, % 134,1 114,7 113,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % -5,2 -10,6 -7,7 0,4 0,9

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Tulikivi-tuotteiden myynti oli kolmannella vuosineljänneksellä kotimaassa hieman edellisvuotta parempi. Pientalojen rakentamisen elpymisen sekä syventyneen talotehdasyhteistyön ansiosta kasvanut markkinaosuus tukivat tulisijojen myyntiä kotimaassa.

Tulisijojen kotimaan markkinatilanne jatkuu kuitenkin edelleen haastavana verrattuna edellisiin vuosiin, johtuen pientalojen rakentamisen alhaisesta tasosta, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.

Kotimaassa pääkaupunkiseudun myynnin tehostamiseksi on rekrytoitu lisähenkilöstöä ammattilais- ja kuluttajamyyntiin.

Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne jatkui verrattain heikkona. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto Belgian, Ranskan ja Saksan tulisijaviennistä oli huomattavasti edellistä vuotta heikompi. Haastavaa markkinatilannetta vaikeutti entisestään lämmin alkusyksy, joka siirsi tulisijasesongin alkua jälleenmyyjien näkemyksen mukaan.  Parantuneesta taloustilanteesta huolimatta ei tulisijamarkkinoilla ole käännettä parempaan näköpiirissä. Viennissä myynnin tehostamistoimenpiteet kohdistetaan Saksaan ja Ranskaan. Myynnin tehostamistoimien tavoitteena on vahvistaa Tulikiven asemaa nykyisten jälleenmyyjien myyntivalikoimassa sekä löytää tarvittaessa uusia jälleenmyyjiä. Myös Pohjois-Amerikan ja saunojen vientimyyntiä vahvistettiin uusilla vastuuhenkilöillä.

Venäjällä kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto ja tilauskanta loppuvuodelle kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Aiemmin lanseeratut vuolukiviset Grafia-takkamallit ovat saaneet hyvän vastaanoton kaikilla markkina-alueilla. Yhtiö tuo markkinoille vuoden 2017 alussa uuden vuolukivimalliston, joka pohjautuu uusiin pintavaihtoehtoihin ja laadukkaaseen muotoiluun.

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 7,6 (8,6) miljoonaa euroa. Suomessa tilausvirta oli edellisvuoden tasoinen. Viennissä tilausvirta laski Belgiasta, Ranskasta ja Saksasta.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,2 (4,3) miljoonaa euroa.

Viime vuonna toteutettujen rakenteellisten tehostamistoimien ansiosta yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Parantuneen myyntikatteen ja pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 1,8 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Vaikka toimintaympäristö viennissä säilynee haasteellisena edelleen vuonna 2016, liikevaihdon laskun arvioidaan pienenevän myynnin tehostamistoimien ansiosta. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2016 rakenteellisten säästöjen ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta.
TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2016