Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2020

5.3.2021

Liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,1 Me (8,8 Me 10-12/2019) ja vuonna 2020 liikevaihto oli 29,2 Me (28,7 Me 1-12/2019).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (-0,5) Me ja liiketulos vuonna 2020 oli 1,2 (-0,8) Me. Vuonna 2019 tehtiin liikearvoon 0,8 Me arvonalennus.
– Tulikivi-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (0,4) Me ja vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2020 oli 1,2 (0,0) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,4 (-0,7) Me ja tulos ennen veroja vuonna 2020 oli 0,4 (-1,5) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,1 (1,1) Me ja tilikaudella 2,6 (1,6) Me.
– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,2 (2,9) Me.
– Tulikiven tytäryhtiö Nordic Talc Oy valmistelee Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitystä (feasibility study).
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan.

 

Avainluvut, Me

1-12/20 1-12/19 Muutos, % 10-12/20 10-12/19 Muutos, %
Liikevaihto, Me 29,2 28,7 1,7 9,1 8,8 3,5
Liiketulos, Me 1,2 -0,8 251,7 0,6 -0,5 227,8
Liiketulos ilman arvonalennusta, Me 1,2 0,0 3448,5 0,6 0,4 64,5
Tulos ennen veroja, Me 0,4 -1,5 123,6 0,4 -0,7 156,5
Katsauskauden laaja tulos, Me 0,2 -1,6 111,5 0,3 -0,7 137,4
Osakekohtainen tulos, e 0,00 -0,03 0,00 -0,01
Liiketoiminnan nettorahavirta 2,6 1,6 1,1 1,1
Omavaraisuusaste, % 24,6 23,0  
Nettovelkaantumisaste, % 175,3 200,1  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,6 -3,0 2,7 -1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi covid-19-pandemian lisättyä kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa.

Liiketoiminnan kannattavuus parantui hinnankorotusten ja tuottavuustoimenpiteiden sekä kiinteiden kulujen säästöjen ansiosta.

Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,1 (8,6) miljoonaa euroa. Kysynnän kasvu oli vilkkainta sauna- ja sisustuskivituotteissa. Myös Keski-Euroopan ja Venäjän vienti kehittyi myönteisesti neljännellä vuosineljänneksellä. Vuositasolla tilausvirta kasvoi niin tulisijoissa, saunoissa kuin sisustuskivissä. Kotimaassa loppuvuonna vilkastunut talopakettien myynti lisää Tulikivi-tuotteiden toimituksia tyypillisesti noin puolen vuoden kuluttua talopaketin hankinnasta.

Yhtiön tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,2 (2,9) miljoonaa euroa.

Covid-19-pandemia on vaikuttanut myönteisesti Tulikivi-tuotteiden kysyntään, mutta se on ai-heuttanut jonkin verran häiriöitä alihankintaosien toimituksiin.

Tulikivi Oyj:n huhtikuussa 2020 perustama tytäryhtiö Nordic Talc Oy valmistelee Suomussalmen talkkihankkeen feasibility studya, jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Osana selvitystä Suomusalmella on käynnistetty talkkihankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely tammikuussa 2021.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja:
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2020