Pörssitiedote

Tulikivi oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc käynnistää Suomussalmen talkkihankkeen YVA-menettelyn

19.1.2021

Tulikivi Oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc Oy on osana Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitystä päättänyt käynnistää ympäristön vaikutusten arviointia koskevan menettelyn (YVA-menettely). Siinä arvioidaan alueelle suunnitellun louhoksen ja talkkirikastamon ympäristövaikutuksia. Suunniteltu avolouhos sijoittuu Tulikiven Suomussalmen kaivospiirin kuuluvaan Haaposen esiintymään. Talkkirikastamon suunniteltu kapasiteetti on noin 125 000 tonnia talkkia vuodessa.
YVA-menettely toteutetaan Afry Finland Oy:n kanssa ja se käynnistyy tammikuussa 2021.

Tulikivi Oyj:n tytäryhtiön Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikiven Suomussalmella olevien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Suomussalmen talkkihankkeen toteuttavuusselvitys tarkentaa talkkihankkeen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten.

On ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia.

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.tulikivi.com