Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2022

3.3.2023

Vahva kasvu jatkui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 13,8 Me (9,4 Me 10-12/2021) ja liikevaihto oli katsauskaudella 44,3 Me (33,5 Me 1-12/2021).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,5 (0,6) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 4,7 (2,7) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,5 (0,5) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 4,1 (2,1) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 2,9 (1,2) Me ja katsauskaudella 6,4 (3,0) Me.
– Tilauskanta vahvistui merkittävästi neljännellä vuosineljänneksellä ja oli katsauskauden päättyessä 17,2 (6,3) Me.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

Avainluvut, Me

1-12/22 1-12/21 Muutos, % 10-12/22 10-12/21 Muutos, %
Liikevaihto, Me 44,3 33,5 32,1 13,8 9,4 45,9
Liiketulos, Me 4,7 2,7 74,3 1,5 0,6 141,9
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 4,7 2,7 74,3 1,5 0,6 141,9
Tulos ennen veroja, Me 4,1 2,1 95,2 1,5 0,5 223,5
Katsauskauden laaja tulos, Me 4,9 1,7 191,6 2,1 0,4 483,7
Osakekohtainen tulos, e 0,08 0,03 0,04 0,01
Liiketoiminnan nettorahavirta 6,4 3,0 2,9 1,2
Omavaraisuusaste, % 39,0 29,4
Nettovelkaantumisaste, % 72,7 142,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,7 12,6

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta kasvoi 51 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ja oli 14,3 (9,5) miljoonaa euroa. Kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa. Tulikivi-tulisijojen ohella kamiinan verhouskivien tilausvirta oli korkealla tasolla. Syksyllä voimakkaasti kohonneet lämmitysenergian hinnat ja kasvanut epävarmuus energian saatavuuteen sekä kotien huoltovarmuuteen liittyen lisäsivät kuluttajien kiinnostusta vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän, kuten tulisijan, hankintaan. Myynnin vahvan kasvun taustalla oli myös pitkäjänteinen työ tuoteportfolion uudistamisessa, digitaalisen myynnin kehittämisessä, sekä jakelukanavien suoraviivaistamisessa vientimarkkinoilla. Vahvan tilausvirran ansiosta yhtiön tilauskanta kasvoi, ja oli katsauskauden päättyessä 17,2 (6,3) miljoonaa euroa.

Vaikka teräksen ja ostokomponenttien hinnat kohosivat edelleen voimakkaasti katsauskauden aikana, liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Uudet, 1.1.2022 voimaantulleet Ecodesign-määräykset täyttävät, keraamiset mallistot ovat vahvistaneet Tulikiven markkina-asemaa kotimaassa ja ovat laajentaneet potentiaalista asiakaskuntaa vientimarkkinoilla. Loppuvuonna Kermansavi-mallistoa täydennettiin edullisilla erityisesti taloteollisuuden tarpeisiin sopivilla malleilla.

Viimeisellä vuosineljänneksellä Erkki Kuronen aloitti Tulikivi-konserniin kuuluvan Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajana. Hän on keskittynyt talkkihankkeen teknisen suunnittelun ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin eteenpäin viemiseen ja rahoituksen edistämiseen.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2022