Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2023

1.3.2024

Vuoden 2023 kannattavuus vahvalla tasolla

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,9 Me (13,8 Me 10-12/2022) ja liikevaihto oli katsauskaudella 45,3 Me (44,3 Me 1-12/2022).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (1,5) ja liiketulos oli katsauskaudella 5,5 (4,7) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,5 (1,5) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 4,9 (4,1) Me.
– Omavaraisuusaste oli 47,8 % (39,0 %) katsauskauden päättyessä.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 6,8 (17,2) Me.
– Suomussalmen talkkiprojektin tuotetesteistä hyvät tulokset
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 37-44 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin 3-5 miljoonaa euroa.

Avainluvut, Me

1-12/23 1-12/22 Muutos, % 10-12/23 10-12/22 Muutos, %
Liikevaihto, Me 45,3 44,3 2,3 9,9 13,8 -28,3
Liiketulos, Me 5,5 4,7 17,9 0,6 1,5 -58,8
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 5,5 4,7 17,9 0,6 1,5  -58,8
Tulos ennen veroja, Me 4,9 4,1 19,1 0,5 1,5 -69,2
Katsauskauden laaja tulos, Me 3,7 4,9 -24,4 0,3 2,1 -85,1
Osakekohtainen tulos, e 0,06 0,08 0,01 0,04
Liiketoiminnan nettorahavirta 4,9 6,3 2,2 2,8
Vertailukelpoinen liiketulos, % 12,2 10,6 6,3 11,0
Omavaraisuusaste, % 47,8 39,0
Nettovelkaantumisaste, % 58,4 72,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,8 19,7

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Vuonna 2022 alkaneen tulisijojen poikkeuksellisen korkean kysynnän jälkeen markkinatilanne rauhoittui vuoden 2023 toisella jälkipuoliskolla. Tähän vaikutti korkeiden energiahintojen väistyminen kesän aikana. Lisäksi korkeat korot vähensivät merkittävästi uudisrakentamista ja asuntokauppaa, mikä johti kuluttajien rakennushankkeiden vähenemiseen Suomessa ja Euroopassa.

Vuonna 2023 liiketoiminnan kannattavuus kehittyi hyvin ja liikevoittoprosentti ylitti 12 prosentin tason, joka on pitkän aikavälin taloudellinen tavoite. Hyvän kannattavuuden mahdollisti liikevaihdon kasvu vientimarkkinoilla, hyvä kustannusten hallinta ja onnistuneet kannattavuustoimet.

Viime vuosien vahva tuloskehitys luo hyvän pohjan Tulikiven strategian keskeisten hankkeiden edistämiselle. Keskeisinä tavoitteina ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 7,4 (14,3) miljoonaa euroa. Edellisvuoden syksyllä kysyntää kasvattivat poikkeuksellisen nopeasti kohonneet energian hinnat ja energian saatavuuteen liittyvät epävarmuudet.  Yhtiön tilauskanta oli hyvällä tasolla, vaikka jäikin alle vuoden 2022 huipputason, ja oli katsauskauden päättyessä 6,8 (17,2) miljoonaa euroa.

Keski-Euroopassa jatkettiin myynti- ja koulutustoimenpiteitä jakeluverkoston laajentamiseksi niin Tulikivi- kuin Kermansavi-tulisijoille. Toimenpiteiden painopiste oli uudessa kompaktissa Jero-mallistossa, jonka toimitukset käynnistyivät suunnitellusti viimeisellä vuosineljänneksellä. Jero-mallisto on otettu poikkeuksellisen hyvin vastaan kaikilla markkina-alueilla niin jälleenmyyjien kuin kuluttajien toimesta. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä.

Saunaliiketoiminnassa keskityttiin uuden sähkökiuasmalliston tuotteistamiseen. Se lanseerataan kotimaan ja vientimarkkinoille kevään 2024 aikana. Mallistossa korostuu Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat materiaalit sekä turvallisuus.

Suunniteltujen talkkituotteiden muovi- ja maalisovellusten tuotetestauskokeiden tulokset valmistuivat loppuvuodesta. Niiden perusteella Suomussalmen talkkimalmista pystytään valmistamaan laadultaan kilpailukykyisiä talkkituotteita verrattuna markkinoilla olevien tuotteiden ominaisuuksiin.

Talkkihankkeessa toteutettiin selvitystöitä talkinrikastuksen yhteydessä syntyvän rikastehiekan hyödyntämiseksi. Sivutuotteiden hyötykäyttömahdollisuudet ja sen vaikutukset hankkeen ympäristövaikutuksiin tullaan huomioimaan Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa, joka on tarkoitus toimittaa yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle vuoden 2024 toisen kvartaalin aikana.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2023