Pörssitiedote

Tulikivelle Kermansavi-malliston jakelusopimus Hagos eG:n kanssa Saksaan ja Itävaltaan

17.6.2022

Tulikivi on allekirjoittanut sopimuksen saksalaisen Hagos-osuuskunnan kanssa Kermansavi-malliston jakelusta Saksassa ja Itävallassa. Tulikivi on osana kasvustrategiaansa uudistanut keraamisen Kermansavi-malliston Keski-Euroopan vientimarkkinoiden vaatimuksia vastaavaksi. 80-prosenttisesti kierrätysmateriaalista valmistetuissa keraamisissa takoissa on huomioitu Keski-Euroopan kuluttajien designvaatimukset ja käyttötottumukset sekä uuden ecodesign- eli ekosuunnitteludirektiivin päästö- ja hyötysuhdevaatimukset. Sopimus on strategisesti merkittävä, koska se avaa vientikanavan Tulikiven keraamisille tuotteille yhteen Euroopan merkittävimpään tulisijamarkkinaan. Saksan tulisijamarkkinan on arvioitu kehittyvän suotuisasti lähivuosina, johtuen lainsäädännön vaatimuksesta vaihtaa vanhat tulisijat uudet päästömääräykset täyttäviksi.

Hagos eG on perinteikäs (perustettu 1919) tulisijoihin ja niiden oheistuotteisiin keskittyvä osuuskunta, jolla on tällä hetkellä n. 1.400 omistajajäsentä ja reilut 3.000 asiakasta. Hagosilla on Itävallassa yksi ja Saksassa yhdeksän toimipistettä. Hagosin omistajajäsenet ovat uunimuurareita ja tulisija-alan erikoisliikkeitä. Sen vuosittainen liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa.

“Nyt allekirjoitettu yhteistyösopimus vahvan saksalaisen toimijan kanssa avaa uudistetulle, ekosuunnitteludirektiivin täyttävälle Kermansavi-mallistolle kattavan jakelutien merkittävällä markkina-alueella. Se mahdollistaa markkinaosuuden kasvun Saksan tulisijamarkkinoilla lähivuosina”, toteaa Tulikiven toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

”Olemme erittäin tyytyväisiä meihin kohdistuvasta luottamuksesta ja mahdollisuudesta saada Tulikiven Kermansavi-tuotesarja jakeluun Saksassa. Keskisuurena yrityksenä Hagos on toiminut menestyksekkäästi osuuskuntana tulisijatoimialalla jo yli 100 vuoden ajan. Tulikiven kanssa käydyt keskustelut ovat osoittaneet, että molemmilla yrityksillä on yhteinen sitoutuminen tulisijateollisuuden ja puun polttamisen kehittämiseen. Kermansavi-tulisijat ovat erittäin korkealaatuisia, täyttävät kaikki vaaditut tekniset vaatimukset ja täydentävät tuotevalikoimaamme selkeällä muotokielellään. Hagos iloitsee tuotteiston laajentumisesta, ja Tulikivi hyötyy Hagosin alan tuntemuksesta ja markkina-asemasta Saksassa – klassinen win-win-tilanne!” kertoo Hagos eG:n puheenjohtaja Ralf Tigges yhteistyöstä Tulikiven kanssa.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com