Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-3/2022

6.5.2022

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,4 Me (6,5 Me 1-3/2021).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,3 (0,0) Me ja tulos ennen veroja oli 0,2 (-0,2) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,7 (0,1) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 10,5 (5,2) Me.
– Tulikiven Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitys (feasibility study) etenee.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna.

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Yhtiön tilausvirta kasvoi 39 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja oli 12,2 (8,8) miljoonaa euroa.  Tulikivi tulisijojen kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa Keski-Euroopassa. Voimakkaasti kohonneet lämmitysenergian hinnat ja energian saatavuuteen sekä kotien huoltovarmuuteen liittyvät epävarmuudet lisäsivät kuluttajien kiinnostusta vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän, kuten tulisijan, hankintaan.   Lisäksi Covid-19-pandemia on lisännyt kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa, mikä heijastui positiivisesti kaikkien tuoteryhmien kysyntään.

Myynnin kasvun taustalla oli myös pitkäjänteinen työ digitaalisen myynnin kehittämisessä, uudistettu tulisijojen saneerauskonsepti, sekä jakelukanavien suoraviivaistaminen joillakin vientimarkkinoilla. Yhtiön tilauskanta kasvoi merkittävästi, ja oli katsauskauden päättyessä 10,5 (5,2) miljoonaa euroa.

Vaikka teräksen, ostokomponenttien ja energian hinnat ovat kohonneet edelleen voimakkaasti viime kuukausien aikana, liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Viime vuoden loppupuolella lanseeratut Karelia-malliston keraamiset värivaihtoehdot ja 80 prosenttisesti kierrätysmateriaalin pohjautuva Kermansavi-mallisto on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Uudet 1.1.2022 voimaantulleet Ecodesign-määräykset täyttävät keraamiset mallistot vahvistavat Tulikiven markkina-asemaa kotimaassa ja laajentavat potentiaalista asiakaskuntaa vientimarkkinoilla.

Tulikivi on alkuvuonna edennyt Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvityksessä (feasibility study), jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudelliset kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtiin kalliomekaanisia tutkimuksia Haaposen esiintymän malmiarvion tarkentamiseksi ja YVA-prosessin (ympäristövaikutusten arviointi) edistämiseksi.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555