Pörssitiedote

Tulikivelle vuolukiven hyödyntämislupa Karjalan Tasavaltaan

19.1.2006

* Venäjän federaatio ja Karjalan tasavalta ovat myöntäneet
Tulikivelle vuolukiven tutkimus- ja teolliset hyödyntämisoikeudet
sisältävän luvan Karjalan tasavaltaan.
*Karhumäen alueelle saatu lisenssi kattaa pääosan Karjalan
Tasavallassa hyödyntämiskelpoisiksi luokitelluista
vuolukivivarannoista.

Strategiansa mukaisesti Tulikivi Oyj panostaa siihen, että
yhtiöllä on maailman parhaat vuolukivivarannot. Yhtiö on tutkinut
vuolukivivarantoja systemaattisesti 25 vuoden ajan käyttäen mm.
Geologian Tutkimuskeskuksen asiantuntijapalveluita. Tavoitteena on
ollut nykyisten sekä uusien vuolukivivarantojen kartoittaminen.
Tämän kartoitustyön tuloksena Tulikivi Oyj kiinnostui Karjalan
Tasavallan vuolukiviesiintymistä.

Venäjän federaatio luonnonvarainministeriön Karjalan aluetoimisto
ja Karjalan Tasavallan luonnonvarainministeriö ovat myöntäneet
Tulikivi Oyj:n 100% omistamalle tytäryritykselle OOO Tulikivi
Russialle vuolukiven hyödyntämisluvan Karhumäen alueella
sijaitsevaan vuolukiviesiintymään. Lupa sisältää
tutkimusoikeuksien lisäksi teolliset hyödyntämisoikeudet. Luvan
voimassaoloaika on vuoden 2030 loppuun saakka.

Luvan kattavan Karhumäen alueen on arvioitu edustavan merkittävää
osaa Karjalan Tasavallassa hyödyntämiskelpoisiksi luokitelluista
vuolukivivarannoista.  Tulikivi tekee lähitulevaisuudessa
Karhumäen alueen vuolukiviesiintymän tarkentavat kartoitus- ja
tutkimustyöt yhteistyössä Karjalan Tiedeakatemian Geologian
Instituutin ja Suomen Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.

Tutkimustulosten perusteella Tulikivi Oyj päättää alueen
kivivarojen mahdollisesta teollisesta hyödyntämisestä.
”Selvitämme ensin esiintymän laadun ja laajuuden aiempaa
yksityiskohtaisemmin, jonka jälkeen päätämme, miten kiveä
teollisesti hyödynnetään. Olemme markkinoinnissa panostaneet
Venäjälle jo muutaman vuoden ajan.  Siellä varaavat tulisijat ovat
tunnettuja, ja asiakaspotentiaali kasvaa nopean vaurastumisen
myötä.  Viime vuonna Venäjän myynti jopa kaksinkertaistui”,
toimitusjohtaja Juha Sivonen sanoo.

Karhumäen alueen vuolukivivarantojen uskotaan lisäävän Tulikiven
nykyisiä vuolukivivarantoja merkittävästi.

Lisätietoja:
– Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh.0207  636 000, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Juha Sivonen

Jakelu: – Helsingin Pörssi,  – Keskeiset tiedotusvälineet

Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin,
joka on maailman suurin ja teknisesti johtava vuolukiven jalostaja
sekä suurin teollisesti valmistettujen, varaavien tulisijojen
valmistaja. Konserni kuuluu Euroopan viiden suurimman
kivenjalostajan joukkoon. Konsernin liikevaihto on noin 60 Me.
Konsernilla on kuusi tuotantolaitosta, ja sen palveluksessa on yli
500 henkilöä.