Pörssitiedote

Tulikivi investoi tehdaslaajennukseen Juuassa

4.1.2006

* Tulikivi Oyj rakentaa uuden tehtaan Juukaan, jolla se lisää
kapasiteettiaan vastaamaan ennustettua kysynnän kasvua.
* Tuotantolaitos parantaa raaka-aineen käyttöä ja lisää siten
tuotannon kannattavuutta.
* Tuotantolaitos tuo kymmeniä uusia työpaikkoja Juukaan
lähivuosien aikana.

Tulikivi Oyj:n hallitus on tehnyt investointipäätöksen uuden
tuotantolaitoksen rakentamiseksi Juukaan. Kasvustrategiansa
mukaisesti konsernin tavoitteena on jatkuva tuotantoteknologian
kehittäminen kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi.  Yhtiön
tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset; tuotteiden menekki on
ollut hyvä, ja kysynnän uskotaan kasvavan lähivuosina sekä pää-
että uusilla markkinoilla, missä yhtiö on investoinut
voimakkaasti jakeluteiden kehittämiseen ja tuotteiden
markkinointiin.  Lisäksi kallistuva energia sekä EU:n päätös
moninkertaistaa bionenergian käyttö, lisäävät Tulikivi-
tuotteiden kysyntää.

Kapasiteettia lisää ja raaka-aine tarkemmin käyttöön

Uuden tuotantolaitoksen tavoitteena on Tulikivi-tuotteiden
tehokas ja laadukas valmistaminen.  Tuotantoprosessi perustuu
uusimpaan tekniikkaan, tehokkaisiin materiaalivirtoihin sekä
raaka-aineen tarkkaan hyödyntämiseen.  Tuotantolaitos lisää
Tulikivi-uunien nykyistä tuotantokapasiteettia Juuassa noin 20
%:lla ja mahdollistaa lähes kymmenen miljoonan euron
liikevaihdon kasvun lähivuosina.

Tulikiven koko liiketoiminnan perusta ovat riittävät
kivivarannot. Yhtiöllä on hallussaan tutkittuja
vuolukivivarantoja nykyisellä käyttötasolla noin 65 vuodeksi,
mutta uusia esiintymiä etsitään ja tutkitaan jatkuvasti.

Varantojen riittävyyttä parannetaan käyttämällä raaka-aine
mahdollisimman tarkkaan hyödyksi.  Uusi tuotantolaitos käyttää
raaka-aineenaan pääasiassa jäämälohkareita, joita ei voida
niiden koon tai muodon vuoksi tehokkaasti hyödyntää nykyisillä
tuotantolinjoilla.   Kahdenkymmenenviiden toimintavuoden aikana
yhtiölle on kertynyt merkittävät määrät kustannuksiltaan
edullisia, käyttämättömiä lohkareita,  jotka nyt saadaan
hyödynnettyä. Tällä on myös positiivisia ympäristöllisiä
vaikutuksia.

Lisää työpaikkoja Juukaan

Tehdasinvestointi merkitsee myös uusia työpaikkoja.
Työllisyysvaikutus on kymmeniä henkilöitä lähivuosien aikana.

Investoinnin arvo on noin 5 miljoonaa euroa. Tuotantolaitoksen
on määrä valmistua syksyllä 2006. 2095 m2 käsittävien
teollisuustilojen ja uusinta teknologiaa edustavien koneiden ja
laitteiden hankinnasta vastaa Tulikivi Oyj.

Lisätietoja:
– Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 00, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala tai toimitusjohtaja
Juha Sivonen

Jakelu:  – Helsingin Pörssi, – Keskeiset tiedotusvälineet

Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin,
joka on maailman suurin ja teknisesti johtava vuolukiven
jalostaja sekä suurin teollisesti valmistettujen, varaavien
tulisijojen valmistaja. Konserni kuuluu Euroopan viiden
suurimman kivenjalostajan joukkoon. Konsernin liikevaihto on n.
60 Me. Konsernilla on kuusi tuotantolaitosta, ja sen
palveluksessa on yli 500 henkilöä.