Pörssitiedote

Tulikivi on solminut sopimuksen rahoittajiensa kanssa vuosien 2016 – 2018 lyhennysohjelmasta ja sen ehdoista

11.12.2015

Tulikivi on allekirjoittanut tänään rahoittajien kanssa rahoitussopimuksen, jossa sovitaan yhtiön luottojen lyhennyksistä vuosina 2016 – 2018 rahoittajien vastuiden suhteissa sekä rahoittajille annettavista lisävakuuksista ja kovenanteista. Järjestelystä aiheutuu noin 0,15 miljoonan euron kertaluonteinen kulu viimeiselle vuosineljännekselle 2015.  Rahoittajilta on samalla saatu vapautus lainojen kovenanttiehdoista tilanteessa 31.12.2015.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi