Pörssitiedote

Tulikivi on solminut sopimuksen rahoittajiensa kanssa vuosien 2019 – 2020 lyhennysohjelmasta ja sen ehdoista

20.12.2019

Tulikivi on allekirjoittanut 19.12.2019 rahoittajiensa kanssa rahoitussopimuksen, jossa sovitaan yhtiön luottojen lyhennyksistä vuosina 2019 – 2020 rahoittajien vastuiden suhteissa sekä rahoittajille annettavista kovenanteista. Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen: ”Sovittu lyhennysohjelma mahdollistaa talkki-hankkeen edistämisen ja muita kehittämistoimia.”

TULIKIVI OYJ

Hallitus

LIsätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.tulikivi.com