Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

28.11.2019

Tulikivi Oyj on 27.11.2019 vastaanottanut Rimonne Baltic OÜ:lta arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Rimonne Baltic OÜ:n osuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Rimonne Baltic OÜ:n omistus nousi 26.11.2019 tehtyjen kauppojen seurauksena 3 049 000 osakkeeseen eli 5,09 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 2,36 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä.

TULIKIVI OYJ
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet