Pörssitiedote

Tulikivi Oyj alentaa koko vuoden liikevaihto- ja liiketulosennustetta

23.9.2014

Heikosta markkinatilanteesta johtuen Tulikivi Oyj:n myynti ei ole kehittynyt odotetusti. Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa (43,7 miljoonaa euroa vuonna 2013). Liiketuloksen ennakoidaan olevan noin miljoona euroa tappiollinen (-4,3 miljoonaa euroa vuonna 2013).

Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen ja rakentamisen kehit-tymisestä. Vuonna 2013 käynnistetty tulosparannusohjelma sisältää tuotannon ja myynnin tehos-tamistoimia sekä säästötoimenpiteitä, joiden vaikutukset näkyvät vuosien 2014-2015 aikana.

Yhtiön aiemmin tiedottama liikevaihto ja liiketulosennuste vuodelle 2014

Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on osaltaan riippuvainen kuluttajaluottamuksen ja rakentamisen kehittymisestä. Vuonna 2013 käynnistetty tulosparannusohjelma sisältää myynnin ja tuotannon tehostamistoimia sekä säästötoimenpiteitä, joiden tulokset alkavat näkyä vuoden 2014 aikana. Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013, ja liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen.

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, puh. 0207636555