Pörssitiedote

Tulikivi Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

22.7.2008

Tulikivi Oyj:n hallitus on kokouksessaan 22.7.2008 päättänyt
aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Omia A-osakkeita hankitaan
tässä vaiheessa enintään 60000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,16
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Päätös perustuu varsinaisen
yhtiökokouksen 17.4.2008 myöntämään valtuutukseen.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai
muissa rakennejärjestelyissä tai osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkion maksamiseksi
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeiden takaisinosto alkaa aikaisintaan 1.8.2008 päättyy
viimeistään 30.11.2008.
Yhtiön hallussa ei ole tällä hetkellä omia osakkeita.

Osakkeet hankitaan osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä OMX
pohjoismaisessa Pörssissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan OMX Pohjoismaisen Pörssin/Helsinki sääntöjen 5.3
kohdan mukaisesti sekä muutoin omien osakkeiden hankintaa
koskevien säännösten mukaisesti.
Yhtiön osakkeiden pörssivaihdon keskimääräisen likviditeetin
vähäisyyden johdosta yhtiön hallitus on päättänyt komission
asetuksen (EY) N:o 2273/2003 5 artiklan kohdan 3 mukaisesti
poiketa 5 artiklan kohdan 2 menettelytavoista siten, että omien
osakkeiden hankinta voi ylittää 25 prosentin raja-arvon, mutta ei
kuitenkaan ylitä 50:tä prosenttia keskimääräisestä päivittäisestä
volyymistä.

Juuassa 22. heinäkuuta 2008

Tulikivi Oyj

Hallitus
                                                     
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000,
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Jakelu: OMX Nordic Exchange Helsinki Oy ja keskeiset
tiedotusvälineet
www.tulikivi.com