Osavuosikatsaus

Tulikivi Oyj osavuosikatsaus 1-3/2018

27.4.2018

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani

– Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,1 Me (5,9 Me 1-3/2017), liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -0,6 (-0,9) Me ja tulos ennen veroja -0,8 (-1,1) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,1 (0,2) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,1 (4,2) Me.
– Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynti kehittyi hyvin viennissä ja kotimaassa
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-3/2018. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

1-3/2018 1-3/2017
Muutos, %
1-12/2017
Liikevaihto, Me
6,1 5,9 2,9 29,3
Liiketulos, Me
-0,6 -0,9 34,8 -0,4
Tulos ennen veroja, Me
-0,8 -1,1 26,1 -1,2
Katsauskauden laaja tulos, Me
-0,8 -1,0 19,2 -1,3
Osakekohtainen tulos, e
-0,01 -0,02 -0,02
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me
0,1 0,2 1,9
Omavaraisuusaste,%
28,1 30,5 30,7
Nettovelkaantumisaste, %
146,7 138,8 135,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %
-9,0 -13,0 -1,2

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä, ja liikevaihdon kasvu jatkui nyt ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa. Mallistojen myötä myynnin näkymät ovat edellisvuotta paremmat.

Malliston tuotteet pohjautuvat moderniin skandinaaviseen muotoiluun ja uuteen vuolukiven pintakäsittelytekniikkaan. Pielinen-malliston tuotteet ovat kompakteja ja helposti asennettavia. Ne soveltuvat erityisen hyvin Keski-Euroopan markkinoille sekä sellaisille markkinoille, joissa varaavien uunien tuntemusta ei ole.

Venäjän tilausvirta ja liikevaihto kasvoivat osittain jakelutien kehittämisen ansiosta.

Kotimaassa tulisijojen myynti uudisrakentajille kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta myynti saneerausmarkkinassa laski. Kotimaan jakelutietä uudistettiin vuoden 2017 lopussa, minkä johdosta aktiivisten myyntipisteiden määrää on pystytty lisäämään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Muutosten arvioidaan kasvattavan kotimaan myyntiä loppuvuoden aikana.

Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,2 (6,8) miljoonaa euroa. Tulisijaviennin, sisustuskivien ja saunojen tilausvirta kasvoi. Kamiinan verhouskivistä ja kotimaan tulisijoista tilausvirta pieneni.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,1 (4,2) miljoonaa euroa.

Kysynnän kohdistuminen uuteen Karelia-mallistoon on parantanut kannattavuutta tehostamistoimien ohella. Tuottavuuden parantumisen, pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Uudet takkamallistot on otettu erittäin hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Kotimaassa selvästi parantuneen kuluttajaluottamuksen arvioidaan lisäävän pientalorakentamista. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi.

Tulisijojen kausivaihtelusta johtuen ensimmäinen vuosineljännes on vuoden heikoin neljännes sekä liikevaihdollisesti että liiketuloksellisesti.

Karelia- ja Pielinen-mallistojen erinomaisesti onnistunut kehitystyö antaa mahdollisuuden liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen vuonna 2018 sekä kotimaassa että viennissä.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555