Puolivuosikatsaus

Tulikivi Oyj puolivuosikatsaus 1-6/2018

10.8.2018

Kannattavuuden paraneminen jatkui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 7,4 Me (7,8 Me 4-6/2017), liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,4 (0,3) Me ja tulos ennen veroja 0,2 (0,1) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 13,5 Me (13,7 Me 1-6/2017), liiketulos
oli -0,2 (-0,6) Me ja tulos ennen veroja -0,6 (-1,0) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 0,5 (0,6) Me ja katsauskaudella 0,7 (0,7) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,4 (4,0) Me.
– Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynnin kehitys jatkui hyvänä viennissä ja kotimaassa
– Tulevaisuuden näkymät ennallaan: Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

Tiivistelmä puolivuosikatsauksesta 1-6/2018. Puolivuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut
1-6/18 1-6/17 Muutos, % 1-12/18 4-6/18 4-6/17 Muutos, %
Liikevaihto, Me 13,5 13,7 -1,7 29,3 7,4 7,8 -5,2
Liiketulos, Me -0,2 -0,6 66,9 -0,4 0,4 0,3 37,9
Tulos ennen veroja, Me -0,6 -1,0 43,8 -1,2 0,2 0,1 227,8
Katsauskauden
laaja tulos, Me
-0,6 -1,1 46,4 -1,3 0,2 -0,1 581,6
Osakekohtainen
tulos, e
-0,01 -0,02 -0,02 0,00 0,00
Liiketoiminnan
nettorahavirta,
Me
0,7 0,7 1,9 0,2 0,6
Omavaraisuus-
aste, %
28,8 30,5 30,7
Nettovelkaan-
tumisaste, %
141,4 135,7 135,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,4 -4,4 -41,2 1,6 1,1

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Tulikiven liiketuloksen paraneminen jatkui toisella vuosineljänneksellä ja se oli viides peräkkäinen vuosineljännes, kun yhtiö parantaa liiketulostaan vertailuvuoteen nähden. Kannattavuuden parantaminen onnistui siitä huolimatta, että kuluttajien kiinnostus tulisijahankintoihin laantui kevään lämpimien säiden myötä päämarkkinoilla.

Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa. Niiden avulla uusia jälleenmyyntipisteitä on pystytty avaamaan sekä vanhoja myyntipisteitä aktivoimaan.  Mallistojen myötä myynnin näkymät ovat edellisvuotta paremmat.

Mallistojen tuotteet pohjautuvat moderniin skandinaaviseen muotoiluun ja uuteen vuolukiven pintakäsittelytekniikkaan. Pielinen-malliston tuotteet ovat kompakteja ja helposti asennettavia. Ne soveltuvat erityisen hyvin Keski-Euroopan markkinoille sekä sellaisille markkinoille, joissa varaavien uunien tuntemusta ei ole.

Venäjällä euromääräinen liikevaihto jäi alkuvuonna edellisen vuoden tasolle johtuen pääosin ruplan kurssin heikentymisestä.

Kotimaassa tulisijamyynnin tilausvirta kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Uudistetut mallistot, jakelutiemuutokset ja tiivistynyt yhteistyö taloteollisuuden kanssa ovat mahdollistaneet myönteisen kehityksen haastavassa markkinatilanteessa. Tehtyjen toimenpiteiden arvioidaan kasvattavan kotimaan myyntiä loppuvuoden aikana lisää.

Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli toisella vuosineljänneksellä 7,1 (7,6) miljoonaa euroa. Kotimaan tulisijamyynnin ja saunojen tilausvirta kasvoi. Tilausvirran lasku kohdistui erityisesti kamiinan verhouskiviin, mutta myös tulisijaviennin ja sisustuskivien tilausvirta pieneni hieman.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,4 (4,0) miljoonaa euroa.

Kysynnän kohdistuminen uuteen Karelia-mallistoon on parantanut kannattavuutta tehostamistoimien ohella. Tuottavuuden parantumisen, pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 0,4 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Uudet takkamallistot on otettu erittäin hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Kotimaassa selvästi parantuneen kuluttajaluottamuksen arvioidaan lisäävän pientalorakentamista. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi.

Tulisijojen kausivaihtelusta johtuen ensimmäinen vuosipuolisko on toista vuosipuoliskoa heikompi sekä liikevaihdollisesti että liiketuloksellisesti.

Karelia- ja Pielinen-mallistojen erinomaisesti onnistunut kehitystyö antaa mahdollisuuden liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen vuonna 2018 sekä kotimaassa että viennissä.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2018