Osavuosikatsaus

Tulikivi Oyj osavuosikatsaus 1-3/2019

3.5.2019

Liikevaihto laski, mutta uusien tuotteiden myynti kasvoi

– Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 5,8 Me (6,1 Me 1-3/2018). Liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -0,7 (-0,6) Me ja tulos ennen veroja -0,9 (-0,8) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -0,1 (0,1) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,5 (4,1) Me.
– Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynnin kehitys jatkui hyvänä viennissä ja kotimaassa
– Suomussalmen talkkivarantojen myyntihanke etenee suunnitellusti
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-3/2019. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

1-3/2019 1-3/2018
Muutos, %
1-12/2018
Liikevaihto, Me
5,8 6,1 -4,1 28,6
Liiketulos, Me
-0,7 -0,6 -15,6 -1,0
 Liiketulos ilman arvonalennusta, Me -0,7 -0,6 -15,6 -0,5
Tulos ennen veroja, Me
-0,9 -0,8 -5,7 -1,8
Katsauskauden laaja tulos, Me
-0,9 -0,8 -6,3 -1,8
Osakekohtainen tulos, e
-0,01 -0,01 -0,03
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me
-0,1 0,1 1,6
Omavaraisuusaste,%
24,2 28,1 27,4
Nettovelkaantumisaste, %
174,5 146,7 156,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %
-10,9 -9,0 -3,8

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Uusien Karelia- ja Pielinen-mallistojen myynnin kasvu jatkui hyvänä ensimmäisellä vuosineljänneksellä.  Viennissä uusien mallistojen ansiosta Tulikivi-tuotteiden myynti kasvoi Keski-Euroopan ja Skandinavian markkinoilla. Saksan myönteisesti kehittynyt markkinatilanne on heijastunut Tulikivi-tuotteiden lisäksi kamiinanverhouskivien kysyntään alkuvuonna. Myönteisen kehityksen ansiosta Saksa nousi suurimmaksi vientimaaksi. Venäjän euromääräinen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla.

Suomen tulisijamyynti laski, koska Suomeen ennustettu pientalorakentamisen kasvu ei ole toteutunut aiemmin arvioidulla tavalla. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi. Saunojen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sisustuskivien toimitukset laskivat, johtuen vähäisemmästä määrästä projektikohteita.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,5 (4,1) miljoonaa euroa. Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,2 (7,2) miljoonaa euroa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski noin 4 prosenttia johtuen pääosin toimitusten ajoittumisesta toiselle vuosineljännekselle edellisvuotta enemmän. Alhaisemman liikevaihdon johdosta myyntikate jäi katsauskaudella edellisvuotta heikommaksi. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti alkuvuonna. Lisäksi yhtiö pyrkii toteuttamaan 0,6 Me lisäsäästöt kannattavuuden parantamiseksi loppuvuoden aikana.

Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat edelleen lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa. Niiden avulla on pystytty avaamaan uusia jälleenmyyntipisteitä sekä aktivoimaan vanhoja.  Mallistojen myötä Tulikiven markkinaosuus on kasvanut Keski-Euroopassa.

Karelia-mallisto täydentyi uudella vaakaluukkuisella Saramo-mallilla sekä digitaalisella Senso-takkaohjaimella, joka helpottaa tulisijan käyttöä ja pienentää jo entisestään matalia päästöjä. Pielinen-mallistoon lanseerattavien kolmen uuden luukkutyypin toimitukset käynnistyvät toisella vuosineljänneksellä.

Suomussalmen talkkihankkeen yhteydessä toteutettava JORC-selvitystyö on edennyt alkuvuoden aikana. Viimeisten selvitystyöhön kuuluvien laboratoriotestien arvioidaan valmistuvan lähiviikkoina, minkä jälkeen esiintymän geologinen malli voidaan viimeistellä ja malmiarvion mukainen kannattavuusarviointi toteuttaa. Hanke herätti mahdollisissa ostajakandidaateissa siinä määrin mielenkiintoa, että yhtiö palkkasi Initia Oy:n taloudelliseksi neuvonantajaksi esiintymän myyntiin syyskuussa 2018. Esiintymän myyntiprosessi etenee JORC-selvitystyön viivästymisestä huolimatta.
TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555