Pörssitiedote

Suomussalmen talkkiesiintymän mineraalivaranto laajenee 13 miljoonaan tonniin

28.6.2019

JORC-raportin arvioidaan valmistuvan elokuussa 2019

Tulikivi tilasi helmikuussa 2018 Geologian Tutkimuskeskukselta JORC-koodiston mukaisen malmiarvion Tulikiven Suomussalmen kaivospiirissä sijaitsevasta Haaposen talkkiesiintymästä. Joulukuussa 2018 Tulikivi tiedotti JORC-selvityksen laajenevan kattamaan 12 miljoonaa tonnia Suomussalmen talkkivarannoista. Kairaukset osoittivat esiintymän olevan pinta-alaltaan aiemmin arvioitua suuremman ja jatkuvan laadultaan ja volyymiltaan yhtenäisenä.

Geologian Tutkimuskeskuksen teettämät laboratoriotyöt viivästyivät aiemmin arvioidusta ja ne valmistuivat kesäkuun alussa 2019.
JORC-raportin viimeistelytyö on parhaillaan käynnissä. Raportti tulee kattamaan noin 13 miljoonaa tonnia Suomussalmen talkkivarannoista.

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen: ”JORC-raportin valmistuminen on ollut aiemmin arvioitua hitaampaa. Tehtyjen lisäselvitysten myötä käsityksemme esiintymän hyvästä laadusta ja yhtenäisyydestä on vahvistunut”.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555