Puolivuosikatsaus

Tulikivi Oyj osavuosikatsaus 1-6/2015

7.8.2015

Liikevaihto edelleen alhainen, toiminnan tehostaminen etenee

– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 8,5 Me (10,6 Me 4-6/2014), liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli -0,8 (-0,8) Me ja tulos ennen veroja -0,9 (-1,0) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja toisella vuosineljänneksellä oli -0,4 (-0,3) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-6/2015 oli 14,7 Me (18,9 Me 1-6/2014), liiketulos oli -3,3 (-2,4) Me, ja tulos ennen veroja -3,6 (-2,8) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja katsauskaudella oli -2,7 (-1,5) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 1,2 (-1,1) Me ja katsauskaudella -1,0 (-3,5) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,4 (4,9) Me.
– Tulevaisuuden näkymät: Epävarmasta markkinanäkymästä johtuen yhtiö ei anna liikevaihto- tai tulosennustetta tilikaudelle 2015.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-6/2015. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

 

Avainluvut

 1-6/
2015
 1-6/
2014
Muutos,
%
 1-12/
2014
 4-6/
2015
 4-6/
2014
Muutos,
%
Liikevaihto, Me 14,7 18,9 -22,3 39,3 8,5 10,6 -19,4
Liiketulos, Me -3,3 -2,4 -35,0 -2,4 -0,8 -0,8 5,7
Liiketulos ennen
kertaluonteisia
kuluja, Me
-2,7 -1,5 -75,0 -1,0 -0,4 -0,3 -18,6
Tulos ennen
veroja, Me
-3,6 -2,8 -28,1 -3,3 -0,9 -1,0 6,2
Katsauskauden
laaja tulos, Me
-3,6 -2,3 -52,8 -2,6 -0,9 -0,8 -14,5
Osakekohtainen
tulos, e
-0,06 -0,04 -0,04 -0,02 -0,01
Liiketoiminnan
nettorahavirta,
Me
-1,0 -3,5 -2,1 1,2 -1,1
Omavaraisuus-
aste, %
34,8 38,3 39,0
Nettovelkaan-
tumisaste, %
121,2 92,9 89,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % -17,5 -11,6 -5,4 -2,0 -1,9

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Tulikivi Oyj:n liikevaihto jäi toisella vuosineljänneksellä alhaiseksi. Suomessa tulisijojen kysyntä oli heikkoa, mikä johtui pientalojen rakentamisen vähyydestä, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.

Keski-Euroopan talvisesonki oli heikko, minkä vuoksi uusia toimituksia ajoittui vähän toiselle vuosineljännekselle. Myös Venäjän liikevaihto oli edellisvuotta pienempi markkinatilanteen vaikeuduttua taloudellisen epävarmuuden lisääntymisen vuoksi.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 8,4 (8,7) miljoonaa euroa, mutta kokonaisuutena markkinatilanne on edelleen epävarma, eikä merkkejä markkinatilanteen pysyvämmästä paranemisesta ole vielä nähtävissä.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,4 (4,9) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon laskun vuoksi yhtiö jatkaa toiminnan tehostamista tavoitteena 2,5 miljoonan euron kiinteiden kulujen säästöt tänä vuonna. Lisäksi yhtiöllä on tavoitteena vapauttaa käyttöpääomaa alentamalla varastotasojaan 2,5 miljoonalla eurolla. Koska tuotteita ei valmistettu varastoon aiempien vuosien tapaan, alentunut tehtaiden käyttöaste laski osaltaan tuotannon kannattavuutta ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Tehtyjen sopeutustoimien ansiosta toisella vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus säilyi edellisen vuoden tasolla ja liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 Me positiivinen.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

 

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2015