Osavuosikatsaus

Tulikivi Oyj osavuosikatsaus 1-9/2015

22.10.2015

Liiketoiminnan rahavirta kääntyi positiiviseksi huolimatta alhaisesta liikevaihdosta

– Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 8,3 Me (9,8 Me 7-9/2014), liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,3 (0,2) Me ja tulos ennen veroja 0,0 (0,0) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,4 (0,5) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-9/2015 oli 23,0 Me (28,6 Me 1-9/2014), liiketulos oli -3,0 (-2,2) Me, ja tulos ennen veroja -3,6 (-2,8) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja katsauskaudella oli -2,3 (-1,0) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,1 (-1,3) Me ja katsauskaudella 0,1 (-4,8) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,3 (4,2) Me.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 32-33 miljoonaa euroa, ja liiketuloksen arvioidaan olevan euromääräisesti edellisen vuoden tasolla.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-9/2015. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut  1-9/
2015
  1-9/
2014
Muutos,
%
 1-12/
2014
 7-9/
2015
 7-9/
2014
Muutos,
%
Liikevaihto, Me 23,0 28,6 -19,7 39,3 8,3 9,8 -14,5
Liiketulos, Me -3,0 -2,2 -36,3 -2,4 0,3 0,2 22,0
Liiketulos ennen
kertaluonteisia kuluja, Me
-2,3 -1,0 -127,9 -1,0 0,4 0,5 -29,3
Tulos ennen veroja, Me -3,6 -2,8 -28,7 -3,3 0,0 0,0 -48,0
Katsauskauden laaja tulos, Me -3,5 -2,3 -53,6 -2,6 0,0 0,0 0,0
Osakekohtainen tulos, e -0,06 -0,04 -0,04 0,00 -0,01
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 0,1 -4,8 -2,1 1,1 -1,3
Omavaraisuusaste, % 35,6 38,6 39,0
Nettovelkaantumisaste, % 114,7 101,1 89,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % -10,6 -6,8 -5,4 0,9 0,6

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Tulikivi-tuotteiden kysyntä oli kolmannella vuosineljänneksellä alhainen, mutta on syksyllä pääsesongin käynnistyessä vilkastunut päämarkkina-alueilla.

Suomessa talotehdasyhteistyön laajentumisen ansiosta tulisijojen toimitukset uudisrakennusmarkkinaan ovat kasvaneet vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.

Vaikea markkinatilanne johtuu pientalojen rakentamisen vähyydestä, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.

Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne on parantunut alkuvuoteen verrattuna. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto Saksan ja Ranskan tulisijaviennistä oli edellisen vuoden tasolla. Venäjällä liikevaihto oli edellistä vuotta alhaisempi vaikean taloustilanteen vuoksi. Tulikiven oman Moskovan toimipisteen myynti on kehittynyt hyvin ja pienentänyt Venäjän liikevaihdon jäämää edellisestä vuodesta.

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 8,6 (9,6) miljoonaa euroa. Suomen tilausvirta oli lähes edellisen vuoden tasoinen, mutta Venäjän viennissä ja verhouskivituotteissa tilausvirta jäi edellisvuotta alhaisemmaksi.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,3 (4,2) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon laskun vuoksi yhtiö jatkaa toiminnan tehostamista tavoitteena 2,5 miljoonan euron kiinteiden kulujen säästöt tänä vuonna. Lisäksi yhtiöllä on tavoitteena vapauttaa käyttöpääomaa alentamalla varastotasojaan 2,5 miljoonalla eurolla.

Tehtyjen sopeutustoimien ansiosta kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus säilyi edellisen vuoden tasolla ja liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,1 miljoonaa euroa positiivinen. Liikevaihdon laskun arvioidaan edelleen pienentyvän ja kannattavuuden paranevan tehostamistoimien ansiosta loppuvuoden aikana.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

 

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2015