Osavuosikatsaus

Tulikivi Oyj osavuosikatsaus 1-9/2017

27.10.2017

Markkinanäkymät positiiviset ja heinä-syyskuun liiketulos voitollinen

– Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 7,0 Me (7,7 Me 7-9/2016), liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,3 (0,1) Me ja tulos ennen veroja 0,1 (-0,1) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 20,7 Me (21,9 Me 1-9/2016), liiketulos
oli -0,4 (-1,2) Me ja tulos ennen veroja -0,9 (-1,8) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,4 (0,3) Me ja katsauskaudella 1,1 (-0,1) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,4 (3,2) Me.
– Uuden Karelia-takkamalliston myynti kehittyy hyvin viennissä ja kotimaassa
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-9/2017. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut 1-9/2017 1-9/
2016
Muutos,
%
 1-12/
2016
 7-9/
2017
 7-9/
2016
Muutos, %
Liikevaihto, Me 20,7 21,9 -5,6 30,5 7,0 7,7 -9,7
Liiketulos, Me -0,4 -1,2 70,9 -1,4 0,3 0,1 172,8
Tulos ennen veroja, Me -0,9 -1,8 47,3 -2,1 0,1 -0,1 199,9
Katsauskauden laaja tulos, Me -1,0 -1,8 43,5 -2,0 0,1 -0,1 165,6
Osakekohtainen tulos, e -0,02 -0,03 -0,03 0,00 0,00
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 1,1 -0,1 2,0 0,4 0,3
Omavaraisuusaste, % 31,0 33,1 33,4
Nettovelkaantumisaste, % 133,8 134,1 125,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,6 -5,2 -4,3 1,0 0,4

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Tulikivi-tuotteiden myynnin kasvu jatkui viennissä kolmannella vuosineljänneksellä. Uusi Karelia-takkamallisto on lisännyt jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan selvästi Keski-Euroopassa. Karelia-takkamalliston myötä myynnin näkymät ovat loppuvuodelle edellisvuotta paremmat kaikilla viennin päämarkkina-alueilla.

Suurimman vientimaan Venäjän tilausvirta ja liikevaihto kasvoivat aktiivisen jakelutien kehittämisen ja myönteisen markkinatilanteen ansiosta edelliseen vuoteen verrattuna.

Kotimaassa tulisijojen myynti uudisrakentajille kasvoi, mutta myynti saneerausmarkkinassa laski.

Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 7,2 (7,6) miljoonaa euroa. Tulisijaviennin ja saunojen tilausvirta kasvoi. Kamiinan verhouskivistä, sisustuskivistä ja kotimaan tulisijojen saneerausmyynnistä tilausvirta pieneni.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,4 (3,2) miljoonaa euroa.

Kysynnän kohdistuminen uuteen Karelia-mallistoon on parantanut kannattavuutta tehostamistoimien ohella. Tuottavuuden parantumisen, pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Uusi Karelia-takkamallisto on otettu erittäin hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Kotimaassa alkuvuoden aikana selvästi parantuneen kuluttajaluottamuksen arvioidaan lisäävän pientalorakentamista ja kotien saneeraushankkeita lähikuukausina. Myynnin tehostamistoimia suunnataan loppuvuonna kotimaahan saneerausmyynnin kasvattamiseksi.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,2 (4,3) miljoonaa euroa.

Myynnin vientipainotteisuus yhdessä onnistuneiden tehostamistoimien kanssa mahdollistavat kannattavuuden parantumisen edelleen loppuvuonna 2017.
TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2017