Pörssitiedote

Tulikivi päätti käynnistää valmistelutoimet Suomussalmen talkkiesiintymän myymiseksi

24.8.2017

Tulikivi tiedotti 20.4.2017 päätöksestään tutkia Suomussalmen esiintymässä sijaitsevien talkkivarantojen hyödyntämismahdollisuuksia. Tulikivi Oyj:llä on Suomussalmen vuolukiviesiintymän yhteydessä talkkivarantoja, joiden arvioidaan soveltuvan talkin tuotantoon.

Tulikivi tiedotti 13.6.2017 Geologian tutkimuskeskuksen tutkimustuloksista joissa todettiin esiintymän talkkilaatujen vastaavan talkkipitoisuuden, talkin saannin ja vaaleuden osalta Suomessa aiemmin toteutettuja talkkihankkeita. Tulikivi arvioi aiemmin vuolukiven tuotantoa varten tekemiensä kairaustensa avulla sekä nyt saatujen testitulostensa perusteella Suomussalmen todennetun talkkimalmin määräksi noin 20 miljoonaa tonnia.

Tulikivi on kesän aikana Geologian tutkimuskeskuksen tutkimustulosten ja aiempien kairausten pohjalta tunnustellut potentiaalisten yhteiskumppaneiden kiinnostusta Suomussalmen talkkiesiintymän hyödyntämiseen.  Saadun palautteen pohjalta yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää valmistelutoimet talkkiesiintymän myymiseksi. Tässä vaiheessa ei ole mitään varmuutta, että myyntiprosessi onnistuu.

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen p. 0207 636 555