Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-9/2021

15.11.2021

Liikevaihto kasvoi, liiketulos parani selvästi ja tilauskanta vahvistui

 

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 8,3 Me (6,9 Me 7-9/2020) ja liikevaihto oli katsauskaudella 24,1 Me (20,1 Me 1-9/2020).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,0 (0,6) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 2,1 (0,6) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,8 (0,4) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 1,6 (0,0) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,2 (0,8) Me ja katsauskaudella 1,9 (1,5) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,9 (4,0) Me.
– Tulikiven tytäryhtiö Nordic Talc Oy:n Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitys etenee (feasibility study).
– Tulevaisuuden näkymät: Liikevaihdon arvioidaan olevan 32-35 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi

Avainluvut
1.9.2021 1.9.2020 Muutos, % 1.12.2020 7.9.2021 7.9.2020 Muutos, %
Liikevaihto, Me 24,1 20,1 20,0 29,2 8,3 6,9 19,8
Liiketulos, Me 2,1 0,6 249,7 1,2 1,0 0,6 75,4
Liiketulos ilman arvonalennusta, Me 2,1 0,6 249,7 1,2 1,0 0,6 75,4
Tulos ennen veroja, Me 1,6 0,0 14945,5 0,4 0,8 0,4 138,7
Katsauskauden laaja tulos, Me 1,3 -0,1 1796,1 0,2 0,7 0,3 109,1
Osakekohtainen tulos, e 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 1,9 1,5 2,6 1,2 0,8
Omavaraisuusaste, % 28,1 23,7 24,6
Nettovelkaantumisaste, % 144,7 189,5 175,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,6 3,9 5,6 17,9 10,5

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Yhtiön tilausvirta kasvoi 21 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä, ja oli 9,1 (7,5) miljoonaa euroa. Erityisen vahvaa oli uusien Karelia- ja Pielinen -mallistojen kysyntä Keski-Euroopassa ja Suomessa. Covid-pandemian myötä muuttuneet etätyökäytännöt lisäsivät kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa.

Myynnin kasvun taustalla oli myös onnistuminen digitaalisen myynnin kehittämisessä, uudistettu saneerauskonsepti, sekä jakelukanavien suoraviivaistaminen vientimarkkinoilla. Alkuvuonna selvästi vahvistuneen tilausvirran myötä on mahdollista saavuttaa vuositasolla aiempia vuosia korkeampi liikevaihdon kasvutaso ja kannattavuus.  Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,9 (4,0) miljoonaa euroa.

Vaikka teräksen ja muiden ostokomponenttien hinnat ovat kohonneet voimakkaasti, liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Syksyn 2021 aikana tuotekehityksessä on saatu valmiiksi Karelia-mallistoon keraamiset värivaihtoehdot. Mallistojen muotoilu ja käyttöominaisuudet on suunniteltu niin koti- kuin vientimarkkinoiden asiakkaita silmällä pitäen. Lisäksi loppuvuoden aikana lanseerataan kokonaan uudistettu kierrätysmateriaalin hyödyntämiseen pohjautuva Kermansavi-mallisto.

Uusien mallistojen myötä kaikki Tulikiven mallistot täyttävät 1.1.2022 voimaan tulevan EU:n Ekosuunnitteludirektiivin säätämät päästönormit. Tuotteiden vaatimusten mukaisuus on testattu RRF:n testilaitoksessa Saksassa. Uudet keraamiset mallistot vahvistavat Tulikiven markkina-asemaa kotimaassa ja laajentavat potentiaalista asiakaskuntaa vientimarkkinoilla.

Tulikivi Oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc Oy on alkuvuonna edennyt Suomussalmen talkkihankkeen toteuttavuusselvityksessä (feasibility study), jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin kalliomekaanisia tutkimuksia suunnitelmien tarkentamiseksi ja YVA-menettelyn (ympäristövaikutusten arviointi) vaatimia tutkimustöitä.

Seuraavassa vaiheessa Nordic Talc Oy laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, josta Kainuun ELY-keskus antaa niin kutsutun perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä ovat edellytys hankkeen ympäristöluvan saamiselle.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555