Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus 1-6/2021

28.8.2021

Liikevaihto kasvoi, liiketulos parani ja tilauskanta vahvistui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 9,3 Me (7,4 Me 4-6/2020) ja liikevaihto oli katsauskaudella 15,8 Me (13,1 Me 1-6/2020).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä 1,1 (0,5) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 1,1 (0,0) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 1,0 (0,3) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 0,8 (-0,4) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 1,1 (0,6) Me ja katsauskaudella 1,2 (0,7) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,7 (3,3) Me.
– Tulikiven tytäryhtiö Nordic Talc Oy:n Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitys etenee (feasibility study).
– Tulevaisuuden näkymät: Liikevaihdon arvioidaan olevan 32-35 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Yhtiön tilausvirta kasvoi 35 prosenttia toisella vuosineljänneksellä, ja oli 9,6 (7,1) miljoonaa euroa. Erityisen vahvaa oli uusien Karelia- ja Pielinen mallistojen kysyntä Keski-Euroopassa ja Suomessa. Covid-pandemian myötä muuttuneet etätyökäytännöt lisäsivät kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa. Myynnin kasvun taustalla oli myös onnistuminen digitaalisen myynnin kehittämisessä, uudistettu saneerauskonsepti, sekä jakelukanavien suoraviivaistaminen vientimarkkinoilla. Alkuvuonna selvästi vahvistuneen tilausvirran myötä on mahdollista saavuttaa vuositasolla aiempia vuosia korkeampi liikevaihdon kasvutaso ja kannattavuus.  Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,7 (3,3) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta.  Teräksen voimakkaasti kohonnut hinta heijastuu hankittavien komponenttien hintoihin, mutta tilannetta tasapainottaa yhtiön toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Tulikivi Oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc Oy on alkuvuonna edennyt Suomussalmen talkkihankkeen toteuttavuusselvityksessä (feasibility study), jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Toisella vuosineljänneksellä toteutettiin kairauksia ja kalliomekaanisia tutkimuksia suunnitelmien tarkentamiseksi.

Kainuun ELY-keskuksen heinäkuussa YVA-menettelyssä antaman lausunnon mukaan Nordic Talc Oy:n arviointiohjelma täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sisältövaatimukset. Kainuun ELY-keskus esittää lausunnossaan myös tehtäväksi tarkennuksia ohjelmaan, jotka Nordic Talc Oy ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.

Seuraavassa vaiheessa Nordic Talc Oy laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, josta Kainuun ELY-keskus antaa niin kutsutun perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä ovat edellytys hankkeen ympäristöluvan saamiselle.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555