Pörssitiedote

Tulikivi Oyj ostaa Kermansavi Oy:n: Sopimus koko osakekannan ostamisesta allekirjoitettiin 3.4.2006

3.4.2006

*Tulikivi Oyj kasvattaa merkittävästi tulisijojen
markkinaosuuttaan ostamalla koko Kermansavi Oy:n osakekannan.
*Kauppa täydentää oleellisesti Tulikiven tuotevalikoimaa ja
laajentaa asiakaskuntaa.
*Yrityskauppa tuo synergiaetuja, täydentää kotimaan jakelukanavia
ja avaa uusille tuotteille vientimarkkinoita.

Vuolukiviuunien valmistajana tunnettu Tulikivi vahvistaa asemaansa
varaavien tulisijojen markkinajohtajana hankkimalla
pääliiketoimintanaan kaakeliuuneja valmistavan Kermansavi Oy:n.
Kermansaven markkinaosuus kotimaan merkkitulisijoista on kymmenen
prosenttia. Näin ollen Tulikiven osuus kotimaan markkinoilla
kasvaa yli 30 prosenttiin. Tiedot perustuvat Rakennustutkimus RTS
Oy:n vuoden 2005 tulisijamarkkinaraporttiin.

Kermansavi Oy:n hankinta on Tulikiven kasvustrategian mukainen.
Tulikiven tavoitteena on vuosittain yli 5 % orgaaninen kasvu sekä
laajentuminen uusiin asiakasryhmiin yritysostoilla.

Yrityskauppa täydentää merkittävästi Tulikiven tuotevalikoimaa ja
kasvattaa potentiaalista asiakaskuntaa. Hankinta tuo konsernille
merkittäviä synergiaetuja. Kauppa synnyttää Tulikivelle kotimaassa
kokonaan uuden jakelukanavan. Tulikiven nykyiset jakelukanavat
vientimarkkinoilla taas mahdollistavat kaakeliuunien myynnin
käynnistämisen ulkomailla.

Kaupan kohteena oleva Kermansavi Oy on vuonna 1976 perustettu
perheyritys, jonka omistajia ovat Ilkka Paatero ja hänen lapsensa.
Kermansavi Oy:n liiketoiminta kattaa kaakeliuunien sekä käyttö- ja
koristekeramiikan suunnittelun, valmistuksen, myynnin ja
tulisijojen asennuksen. Yrityksen tuotantotilat sijaitsevat
Heinävedellä.

Kermansavi Oy:n liikevaihto vuonna 2005 oli noin 16 miljoonaa
euroa. Siitä kaakeliuunien osuus oli noin 70 prosenttia.
Kaakeliuunien osuus kasvaa edelleen voimakkaasti ja on tänä vuonna
jo lähes 80 prosenttia. Kermansavi Oy:n tulos ennen veroja oli 1,5
miljoonaa euroa ja nettotulos 1,1 miljoonaa euroa. Taseen
loppusumma vuodenvaihteessa oli 8,6 miljoonaa euroa. Kermansavi
Oy:llä on noin 2,6 miljoonaa euroa korollista velkaa. Kermansavi
Oy:n palveluksessa on tällä hetkellä noin 130 henkilöä, jotka
siirtyvät kaupan yhteydessä Tulikivi-konsernin palvelukseen
vanhoina työntekijöinä. Näin ollen Tulikivi-konsernin
henkilöstömäärä kasvaa yhteensä noin 650:een.

”Kermansaven hankinta on Tulikivelle merkittävä askel
kasvustrategian toteuttamisessa. Yhdessä Tulikiven uuden
tulisijasukupolven kanssa yritysosto vahvistaa merkittävästi
asemaamme varaavien uunien maailmanlaajuisena markkina- ja
teknologiajohtajana”, sanoo Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Juha
Sivonen.

”Kermansaven tulevaisuus on tulisijoissa, ja sillä on vahva
brändi. Uskon, että tuotteemme löytävät Tulikiven avulla tiensä
myös vientimarkkinoille. Itäsuomalaisena yrityksenä Tulikivi on
hyvä koti Kermansavelle”, Kermansavi Oy:n myynyt Ilkka Paatero
sanoo.

13 miljoonan euron kauppa

Kauppasumma oli 13,1 miljoonaa euroa, josta 11 miljoonaa euroa on
maksettu käteisellä ja loppuosa maksetaan luovuttamalla noin 179
000 (ennen splitiä) kappaletta Tulikivi Oyj:n A-osakkeita
osakeantipäätöksen jälkeen. Kaupan myötä Kermansaven entiset
omistajat saavat vajaan 2 %:n osuuden Tulikiven osakekannasta.

Kaupan vaikutus konsernin tulokseen ja tunnuslukuihin vuonna 2006
on lievästi positiivinen. Vuodesta 2007 alkaen tulosvaikutus on
selvästi positiivinen. Tulikivi-konsernin vakavaraisuus säilyy
hyvänä.

Kermansavi Oy:n osakkeiden omistus- ja hallintaoikeus siirtyivät
Tulikivi Oyj:lle sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä
3.4.2006.

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh.0207  636 000,
www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala ja toimitusjohtaja Juha
Sivonen
Jakelu: – Helsingin Pörssi,  – Keskeiset tiedotusvälineet

Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin,
joka on maailman suurin ja teknisesti johtava vuolukiven jalostaja
sekä suurin teollisesti valmistettujen, varaavien tulisijojen
valmistaja. Konsernin liikevaihto ennen yrityskauppaa on noin 60
Me. Konsernilla on kuusi tuotantolaitosta, ja sen palveluksessa on
yli 500 henkilöä.