Pörssitiedote

Tulikivi Oyj päivittää tulos- ja liikevaihtoennustettaan vuodelle 2011

22.12.2011

Varaavia tulisijoja, sisustuskiviä ja saunoja valmistava Tulikivi Oyj päivittää koko vuoden tulosennustettaan.

Tulikivi Oyj julkaisi aiemmin, 21.10.2011, osavuosikatsauksen yhteydessä tulos- ja liikevaihtoennusteen vuodelle 2011. Tulevaisuuden näkymät -osiossa esitetty tulos- ja liikevaihtoennuste kappale kuului kokonaisuudessaan seuraavasti:

Talouskriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta yhtiön koko vuoden vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa vajaat 10 prosenttia, ja liiketuloksen ennen kertaeriä arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.  Koko vuoden liiketuloksen, kertaluonteiset kulut huomioiden, arvioidaan kuitenkin olevan negatiivinen ja samalla tasolla kuin edellisenä vuotena.

Tulikivi Oyj:n 22.12.2011 päivittämä tulos- ja liikevaihtoennuste

Arvion mukaan koko vuoden liikevaihto on noin 58,5 Me ja operatiivinen liiketulos noin 0,4-0,8 Me tappiollinen.

Tämän lisäksi tulosta rasittavat kokonaisuudessaan noin 1,6 Me kertaluonteiset kulut. Nämä kulut muodostuvat kesällä 2011 toteutetusta ydinliiketoimintoihin keskittymisestä syntyneistä 0,6 Me kertaluonteisista eristä sekä 22.12. päättyneiden YT-neuvottelujen aiheuttamista noin 1,0 Me kertaluonteisista kuluista.

YT-neuvotteluissa saavutetut säästöt ovat osa vuoden 2011 aikana toteutettua sopeutusprojektia, jolla tavoitellaan 3 miljoonan euron kustannussäästöjä tilikaudelle 2012. Sopeuttamistoimista johtuen yhtiön uskoo saavuttavansa positiivisen liiketuloksen tilikaudella 2012.

TULIKIVI OYJ

 

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka,  www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, p.  0207 636 666
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555