Pörssitiedote

Tulikivi Oyj aloittaa yt-neuvottelut kannattavuuden parantamiseksi

31.10.2011

Tulikivi Oyj aloittaa koko konsernia ja kaikkia henkilöstöryhmiä koskevat yt-neuvottelut yhtiön kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojensa tehostamiseksi. Talouskriisin vuoksi myynnin näkymät Tulikiven päämarkkina-alueilla jatkuvat haasteellisina. Henkilöstön vähentämistarpeen arvioidaan olevan noin 50 henkilöä. Mahdollisten irtisanomisten ohella yhtiö neuvottelee myös lomautuksista vuoden 2012 aikana. Sopeuttamistoimien arvioidaan tuovan yhtiölle noin miljoonan euron kertaluonteisen kulun, joka rasittaa kuluvan vuoden tulosta. Yt-neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, p. 0207 636 666
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555