Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus 1-6/2020

21.8.2020

Liikevaihto edellisen vuoden tasolla ja liiketulos parani

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 7,4 Me (7,5 Me 4-6/2019) ja liike-vaihto oli katsauskaudella 13,1 Me (13,3 Me 1-6/2019).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä 0,5 (0,3) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 0,0 (-0,4) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 0,3 (0,1) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella -0,4 (-0,8) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 0,6 (0,5) Me ja katsauskaudella 0,7 (0,6) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,3 (3,6) Me.
– Nordic Talc Oy perustettiin Suomussalmen talkkivarantojen hyödyntämiseksi
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan 27-29 Me, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

 

Avainluvut
 1-6/20  1-6/19 Muutos,
%
 1-12/19 4-6/20 4-6/19 Muutos,
%
Liikevaihto, Me 13.1 13.3 -1.3 28.7 7.4 7.5 -1.3
Liiketulos, Me 0.0 -0.4 105.7 -0.8 0.5 0.3 61.2
Liiketulos ilman arvonalennusta, Me 0.0 -0.4 105.7 0.0 0.5 0.3 61.2
Tulos ennen veroja, Me -0.4 -0.8 54.3 -1.5 0.3 0.1 409.7
Katsauskauden laaja tulos, Me -0.4 -0.8 49.4 -1.6 0.3 0.1 368.9
Osakekohtainen tulos, e -0.01 -0.01 -0.03 0.00 0.00
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 0.7 0.6 1.6 0.6 0.5
Omavaraisuusaste, % 22.5 24.4 23.0
Nettovelkaantumisaste, % 206.0 173.3 200.1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0.6 -3.1 -3.0 0.0 1.3

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Onnistuneen toisen vuosineljänneksen myötä alkuvuoden liiketulos nousi positiiviseksi. Covid-19-pandemia aiheutti toisella vuosineljänneksellä poikkeuksellista kysyntävaihtelua. Huhtikuussa covid-19-pandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitustoimet alensivat tilausvirtaa erityisesti Keski-Euroopan maista. Kotimaan sekä viennin tilausvirta elpyi kuitenkin toisen vuosineljänneksen aikana ja liikevaihto saavutti lähes edellisen vuoden tason. Toisella vuosineljänneksellä myyntikate parantui hinnankorotusten ja tuottavuuden parannustoimenpiteiden ansiosta. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti toisella vuosineljänneksellä.

Suomen tulisijamyynnin liikevaihto oli alkuvuonna edellisen vuoden tasossa. Tulisijaviennin kokonaisliikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä. Suurimmissa vientimaissa Saksassa ja Venäjällä liikevaihdon ja markkinaosuuden kehitys jatkui kuitenkin olosuhteisiin nähden vahvana.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,3 (3,6) miljoonaa euroa. Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli toisella vuosineljänneksellä 7,1 (7,0) miljoonaa euroa.

Covid-19-pandemia on lisännyt kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa. Se on kesän aikana lisännyt kuluttajien kiinnostusta Tulikivi-tuotteisiin ja vahvistanut liiketoiminnan näkymiä alkusyksylle. Pitemmällä aikavälillä myynnin kehitykseen voi kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti pandemian myötä syvenevä talouskriisi.

Maaliskuussa 2020 perustettu Nordic Talc Oy:n suunnittelee Suomussalmen talkkihankkeen feasibility studya, jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia ulkopuolisen rahoituksen ja sijoittajien saamiseksi Nordic Talc Oy:n toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen kohti teollista hyödyntämistä.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2020