Pörssitiedote

Tulikivi Oyj:n optio-oikeuksien 2013 osakemerkintähinta, optio-oikeuksien 2013a markkina-arvo ja vapautumiskriteeri

26.11.2013

Tulikivi Oyj:n hallitus päätti 17.9.2013 optio-oikeuksien antamisesta Tulikivi–konsernin avainhenkilöille yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2013 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeen merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla 2013 on 0,33 euroa osakkeelta (osakkeen merkintähinta 8.10.2013 tiedotetussa osakeannissa). Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset.

Optio-oikeuksilla 2013 voi merkitä yhteensä enintään 1 800 000 Tulikivi Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa A-sarjan osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2013A 1.5.2016–31.5.2018, optio-oikeudella 2013B 1.5.2017–31.5.2019 ja optio-oikeudella 2013C 1.5.2018–31.5.2020. Hallitus asettaa kunkin optiolajin vapautumiselle yhtiön tulosparannusohjelmaan liittyvät taloudelliset tavoitteet erikseen kullekin optiolajille. Optio-oikeuksilla 2013A merkittävien A-sarjan osakkeiden merkintäaika alkaa vain, mikäli tilikauden 2014 kertaerillä oikaistulle käyttökatteelle (EBITDA) asetetut tavoitteet toteutuvat.

Optio-oikeuksia 2013A on 580 000 kappaletta. Yhden optio-oikeuden 2013A teoreettinen markkina-arvo on 0,10 euroa per optio-oikeus. Optio-oikeuksien 2013A teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 58 000 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 0,32 euroa, osakkeen merkintähinta 0,33 euroa, riskitön korko 0,89 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4,5 vuotta ja volatiliteetti 37 %. Markkina-arvon laskemisessa ei ole markkina-arvoa alentavana tekijänä otettu huomioon sitä, että vapautumiskriteerille asetetut tavoitteet eivät mahdollisesti täyty.

Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com
–    toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
–    hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 937