Pörssitiedote

Tulikivi Oyj:n osakkeiden lukumäärän lisääminen viisinkertaiseksi (SPLIT) merkitään kaupparekisteriin suunnitelman mukaan 12.12.2003 ja julkinen kaupankäynti uusilla osakkeilla aloitetaan 15.12.2003

4.12.2003

Tulikivi Oyj:n 4.12.2003 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä yhtiön osakkeiden määrän viisinkertaiseksi (split) osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Yhtiön molempien osakesarjojen osakkeiden nimellisarvo muuttuu 3,40 eurosta 0,68 euroon siten, että yksi vanha osake jaetaan viiteen uuteen osakkeeseen. K-sarjan osakkeiden lukumäärä splittauksen jälkeen on 2.385.000 kappaletta ja A-sarjan osakkeiden lukumäärä 6.721.385 kappaletta.

Tarkoituksena on, että osakkeiden lukumäärän muutos sekä siihen liittyvät yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 §§:n muutokset merkitään kaupparekisteriin 12.12.2003 ja että uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 15.12.2003 alkaen.

Juuassa 4. joulukuuta 2003
TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-681 111, www.tulikivi.com
Hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala