Pörssitiedote

Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2021

4.3.2022

Tulikivi Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) vuodelta 2021 on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tulikivi.fi->Konserni->Konsernin hallinto ja johto.

TULIKIVI OYJ

Lisätietoja: Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, puh. +358 (0)207 636 555
Liite: Tulikivi Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet