Yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n yhtiökokous 13.4.2007: Toimitusjohtaja Juha Sivonen kertoo kevään markkinanäkymistä

13.4.2007

Tulikivi konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ei
kasvanut odotetulla tavalla. Liikevaihto oli noin 19,2 miljoonaa
euroa (16,3 me edellisenä vuonna). Vertailukelpoinen eli
Kermansaven osuudella vähennetty liikevaihto 2007 oli noin 15,5
me. Tilauskanta 31.3. oli 10,8 (9,7) miljoonaa euroa ja
vertailukelpoinen tilauskanta 7,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2006 Tulikivi-konsernin tulisijatuotteiden kysyntä kasvoi
voimakkaasti vuoden loppuun saakka. Kuluvan vuoden alkupuolella
yhtiön kysyntätilanne on muuttunut hiljaisemmaksi erityisesti
Saksassa ja kotimaassa.

Saksan tulisijakysyntä on muuttunut alkuvuodesta oleellisesti.
Vuoden alussa voimaan tullut arvonlisäveron kolmen
prosenttiyksikön korotus aikaisti toimituksia viime vuoden
lopulle. Arvonlisäveron korotuksen vaikutus on tilapäinen*).
Rakennusyritysten luottamusta mittaava Ifo-indeksi kääntyi laskuun
helmikuussa. Saksan tulisijakysynnän hiljeneminen on näkynyt
selvästi myös Tulikiven verhouskiven myynnissä.

Muilla vientialueilla menekki on ollut odotetulla tasolla.

Tulikivi uudisti kotimaassa jakelutiejärjestelmänsä kuluvan vuoden
alussa. Muutoksen ennakoitiin vaikuttavan vuolukivitulisijojen
menekkiä hidastavasti ensimmäisen puolen vuoden aikana.
Ylimenovaihe on edennyt odotusten mukaisesti.

Kotimaan asuinrakentaminen kasvoi vuonna 2006 lähes 6 prosenttia.
Asuntojen kalleus ja korkojen nousu rajoittavat jo
uudisrakentamista. Kuluvalle vuodelle asuntotuotannon kasvuennuste
on 2 prosenttia*). Uudisrakentamisen ohella tulisijojen kysyntään
vaikuttaa asuntojen peruskorjausten määrä.

Tulikivi Oyj:n ensimmäisen vuosineljänneksen tulos julkaistaan
perjantaina 20.4.2007.

Lähteet: *) Suhdanne 2007:1, Etla