Pörssitiedote

Tulikivi Oyj:n yt-neuvottelut päättyivät

22.12.2011

Tulikivi Oyj ilmoitti 31.10.2011 suunnittelevansa toimintansa sopeuttamista, koska Tulikiven päämarkkina-alueen myyntinäkymät ovat talouskriisin vuoksi haasteelliset.

Samalla yhtiö aloitti koko konsernia ja kaikkia henkilöstöryhmiä koskevat yt-neuvottelut kannattavuutensa parantamiseksi ja toimintojensa tehostamiseksi. Mahdollisten irtisanomisten ohella yhtiö neuvotteli myös lomautuksista vuoden 2012 aikana. Yt-neuvottelut saatiin päätökseen 22.12.2011.

Neuvottelujen tuloksena päädyttiin irtisanomaan 51 henkilöä. Neuvotteluissa päätettiin myös, että yhtiö voi toteuttaa vuoden 2012 aikana enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia.

Sopeuttamistoimien arvioidaan tuovan Tulikivi Oyj:lle noin miljoona euron kertaluonteisen kulun, joka rasittaa vuoden 2011 tulosta. Sopeuttamistoimista johtuen yhtiö uskoo saavuttavansa positiivisen liiketuloksen tilikaudella 2012.

 

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen

toimitusjohtaja

 

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

 

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka,  www.tulikivi.com

– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, p.  0207 636 666

– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555