Pörssitiedote

Tulikivi tutkii Suomussalmen esiintymän talkkivarojen hyödyntämismahdollisuuksia

20.4.2017

Tulikivi Oyj on päättänyt tutkia Suomussalmen esiintymässä sijaitsevien talkkivarojen hyödyntämismahdollisuuksia. Tulikivi Oyj:n kaivospiirissä Suomussalmella on talkkivarantoja, joiden arvioidaan soveltuvan talkin tuotantoon.

Jatkotutkimuksissa selvitetään tarkemmin Suomussalmen talkkiraaka-aineen soveltuvuus eri talkkilaatujen tuottamiseen sekä tarkennetaan tuotantoon soveltuvan talkkivarannon määrää.

Tutkimusten tuloksista riippuen yhtiön tavoitteena ryhtyä hyödyntämään talkkivaroja esiintymästä joko omaa toimintaa kehittämällä, yhdessä mahdollisen yhteistyökumppanin kanssa tai myymällä hanke.

Tulikivellä on kahdeksan olemassa olevaa kaivospiiriä Itä-Suomessa ja Kainuussa. Tulisijoihin käytettävässä vuolukivessä on tyypillisesti noin 50 prosenttia talkkia, minkä vuoksi yhtiö on aikanaan kartoittanut mittavasti eri esiintymiä vuolukiven kartoitustyön yhteydessä.

Yhtiön verhouskiviin keskittynyt tehdas on toiminut Suomussalmen esiintymän yhteydessä vuodesta 2000 alkaen.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja