Vuosikertomus

Vuosikertomus 2016 julkaistu

24.3.2017

Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja