Pörssitiedote

TULOSVAROITUS – Tulikivi Oyj alentaa koko vuoden liikevaihto- ja liiketulosennustettaan

21.5.2013

Tulikivi Oyj alentaa liikevaihto- ja liiketulosennustettaan siten, että tilikauden 2013 liikevaihdon ennakoidaan olevan matalampi kuin vuonna 2012. Yhtiö arvioi liiketuloksen olevan vuoden 2012 mukainen.

Yhtiön alkuvuoden myynti ei ole epävarmassa markkinatilanteessa kehittynyt ennustetulla tavalla. Tämän seurauksena yhtiö tarkistaa arviotaan koko vuoden liikevaihdon kehityksestä. Kulusäästöistä huolimatta liikevaihtoennusteen laskeminen johtaa myös liiketulosennusteen
alentamiseen.

Yhtiön uusi liikevaihto- ja liiketulosennuste vuodelle 2013

Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon arvioidaan kuitenkin laskevan vuoteen 2012 verrattuna. Liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden 2012 mukainen.

Yhtiön aiemmin tiedottama liikevaihto- ja liiketulosennuste vuodelle 2013

Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä.
Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon ei ennakoida kasvavan merkittävästi vuoden 2013 aikana. Toiminnan tehostamisen myötä liikevoiton arvioidaan paranevan.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Heikki Vauhkonen, hallituksen puheenjohtaja
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
– toimitusjohtaja Jouni Pitko, 0403 063 222