Pörssitiedote

Valmistelutoimet Suomussalmen talkkiesiintymän myymiseksi etenevät

7.9.2018

Tulikivi on aiemmin arvioinut vuolukiven tuotantoa varten tekemiensä kairaustensa avulla sekä saatujen testitulosten perusteella koko Suomussalmen esiintymän talkkimalmin määräksi noin 20 miljoonaa tonnia. Suomussalmen esiintymä muodostuu Haaposen, Kivisuvannon, Sivusuvannon ja Kivikankaan alueista. Alkuvuodesta 2018 Tulikivi tilasi Geologian tutkimuskeskukselta JORC-koodiston mukaisen arvioinnin, joka kattaa noin 6 miljoonan tonnin osuuden Haaposen esiintymän talkkiraaka-aineesta. Yhtiön on aiemmin ilmoittanut tavoitteekseen saattaa selvitystyöt päätökseen elokuun loppuun 2018 mennessä.

Jotta esiintymän oletetut varat voidaan lukea todennäköisiksi (=indicated) ja osin mitatuiksi malmivaroiksi, yhtiö toteuttaa pienen määrän täydentäviä kairauksia ja kairasydämien arviointia.  JORC-raportti julkaistaan näiden selvitystöiden valmistuttua.

Yhtiö jatkaa muita myynnin valmistelutoimenpiteitä, jotta talkkivarannon mahdollinen myynti olisi mahdollista toteuttaa JORC-selvityksen valmistumisen jälkeen. On ennenaikaista arvioida mahdollisen myynnin onnistumista tai taloudellisia vaikutuksia.

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen: ” Geologian Tutkimuskeskus on testannut Suomussalmen Haaposen talkkiesiintymän raaka-aineen laboratoriokokeissa ja tutkinut sen rikastettavuuden vaahdotustesteissä JORC-koodiston mukaisesti. Osana selvitystyötä tehdyt tutkimukset ja kassavirtamallit ovat vahvistaneet käsitystämme siitä, että esiintymä voisi olla hyödynnettynä kannattava. Käsityksemme mukaan Haaposen varanto on talkkipitoisuudeltaan, talkin vaaleusasteeltaan ja saannoltaan korkeatasoinen.”

TULIKIVI OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555