Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

7.2.2005

Varsinainen yhtiökokous
Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua varsinaisen
yhtiökokouksen koolle Juukaan 31. maaliskuuta 2005, klo 10.00.
Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle omien
osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutuksen uusimista siten, että
A-sarjan osakkeita hankitaan/luovutetaan enintään 336.069
kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 119.250 kappaletta.
Kokouskutsu julkaistaan myöhemmin.

Nimitysvaliokunta
Hallitus on päättänyt perustaa nimitysvaliokunnan.
Nimitysvaliokunnan kokoonpano poikkeaa pörssin listayhtiöiden
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä annetusta suosituksesta.
Nimitysvaliokunnan muodostavat kaksi hallituksen jäsentä ja yksi
ulkopuolinen jäsen. Nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen
puheenjohtaja Matti Virtaala, hallituksen varapuheenjohtaja Reijo
Vauhkonen ja kauppat.tri, h.c. Ahti Hirvonen.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:  Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, p. 013-681 111,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala