Vuosikertomus

Vuosikertomus 2009

16.3.2010

Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen vuoden 2009 tilinpäätöksen
ja hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu
pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.tulikivi.com > Sijoittajat > Taloudelliset
julkaisut > Vuosikertomukset.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com