Vuosikertomus

Vuosikertomus 2013 julkaistu

12.3.2014

Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen vuoden 2013 tilinpäätöksen  ja hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com