Vuosikertomus

Vuosikertomus 2020

31.3.2021

Tulikivi Oyj vuoden 2020 vuosikertomus sisältää yhtiön vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin. Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com