Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuksien muutoksista

18.8.2003

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Tulikivi Oyj
ilmoittaa vastaanottaneensa tiedon seuraavasta omistusrakenteessa
tapahtuneesta muutoksesta:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Tulikivi Oyj:n
osakepääomasta on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan
osakekaupalla, joka tehtiin 14.8.2003.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa nyt Tulikivi
Oyj:n osakkeita seuraavasti:

Kpl-          Osuus         Osuus
määrä         osake-        ääni-
pää-          määrästä,
omasta, %     %

A-osakkeita          102.119       5,61          1,67

Juuassa 18. elokuuta 2003

TULIKIVI OYJ

Juha Sivonen
toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh.013-681 111,
www.tulikivi.com, toimitusjohtaja Juha Sivonen