Osavuosikatsaus

Tulikivi Oyj osavuosikatsaus 1-9/2019

1.11.2019

Liikevaihto edellisen vuoden tasolla ja kannattavuus parani

– Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 6,6 Me (6,4 Me 7-9/2018). Liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,1 (-0,3) Me
ja tulos ennen veroja -0,1 (-0,5) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 19,9 Me (19,9 Me 1-9/2018), liiketulos oli -0,3 (-0,5) Me ja tulos ennen veroja -0,9 (-1,1) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä -0,1 (0,4) Me ja katsauskaudella 0,5 (1,1) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,8 (3,9) Me.
– Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynti kasvoi 17 %:ia.
– Suomussalmen talkkivarantojen myyntihanke jatkuu.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-9/2019. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut
1-9/19 1-9/18 Muutos, % 1-12/18 7-9/19 7-9/18 Muutos, %
Liikevaihto, Me 19,9 19,9 0,2 28,6 6,6 6,4 3,2
Liiketulos, Me -0,3 -0,5 40,6 -1,0 0,1 -0,3 121,5
Liiketulos ilman arvonalennusta, Me -0,3 -0,5 40,6 -0,5 0,1 -0,3 121,5
Tulos ennen veroja, Me -0,9 -1,1 17,8 -1,8 -0,1 -0,5 83
Katsauskauden laaja tulos, Me -0,9 -1,1 16,6 -1,8 -0,1 -0,5 82,3
Osakekohtainen tulos, e -0,01 -0,02 -0,03 0,00 -0,01
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 0,5 1,1 1,6 -0,1 0,4
Omavaraisuusaste, % 24,7 28,1 27,4
Nettovelkaantumisaste, % 170,5 146,4 156,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,5 -2,6 -3,8 0,4 -1,2

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

 

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon kehitys oli myönteistä Suomen tulisijamyynnissä ja suurimmissa vientimaissa Saksassa ja Venäjällä.

Suomen tulisijamyynnin liikevaihtoa kasvatti lisääntynyt saneerausmyynti ja aiemmin toteutetut hinnankorotukset. Tulisijojen myynti uudismarkkinaan oli hieman edellisvuotta alhaisempaa. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi edelleen. Saunojen myynti kehittyi myönteisesti. Sisustuskivien toimitukset laskivat, johtuen vähäisemmästä määrästä projektitoimituksia.

Saksan liikevaihtoon vaikutti uusien Pielinen malliston tuotteiden hyvä vastaanotto asiakaskunnassa. Uudistuneet mallistot ovat mahdollistaneet Venäjän myyntitoimien suuntaamisen aiempaa vahvemmin premium-markkinaan.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,8 (3,9) miljoonaa euroa. Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 7,2 (7,1) miljoonaa euroa.

Kolmannella vuosineljänneksellä myyntikate koheni tuottavuuden parannustoimenpiteiden ansiosta. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti katsauskaudella.

Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat edelleen lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Niiden avulla on pystytty avaamaan uusia jälleenmyyntipisteitä sekä aktivoimaan vanhoja.  Mallistojen myötä Tulikiven markkina-asema on vahvistunut viennissä.

Karelia-mallisto täydentyi keväällä uudella vaakaluukkuisella Saramo-mallilla sekä digitaalisella Senso-takkaohjaimella, joka helpottaa tulisijan käyttöä ja pienentää jo entisestään matalia päästöjä. Pielinen-mallistoon lanseerattujen hissiluukkuisten Lako- ja Juva-mallien toimitukset käynnistyivät toisella vuosineljänneksellä ja uudet mallit on otettu hyvin vastaan markkinoilla.

Suomussalmen talkkihankkeen yhteydessä toteutettava JORC-selvitystyö valmistui elokuussa 2019. Mineraalivarantoarvio osoittaa esiintymän olevan merkittävä Euroopan mittakaavassa. Haaposen esiintymä on laajuutensa ja muotonsa vuoksi tehokkaasti hyödynnettävissä avolouhoksena. Mineraalivarantoarvioon perustuva avolouhosoptimointi ja tehdyt kassavirtamallit osoittavat, että esiintymä on hyödynnettävissä kannattavasti. Esiintymän myyntiprosessi on siirtynyt seuraavaan vaiheeseen.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555